Seite:Sponsel Grünes Gewölbe Band 2.pdf/445

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Sphinxe 135, 190, 274; Taf. 20, 62
Teufel 8, 12, 156, 160; Taf. 3, 5
Tritone 116, 119, 138, 252, 280; Taf. 51, 65
Türke 38, 186; Taf. 18
Volkstypen 12, 35, 36, 50, 57, 120, 160, 172, 182, 194, 202, 256, 262; Taf. 5, 11, 16, 22, 26, 53, 56

GEFÄSSE: (s. a. Abgebildete Gegenstände)

Flasche 160; Taf. 5
Faß 160; Taf. 5
Patera 2–5, 9, 152; Taf. 1
Topf 184; Taf. 17
Vasen 23, 26, 28–31, 35, 37, 43, 83, 87, 116, 118, 132, 133, 137–139, 142, 145, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 188, 230, 236, 238, 252, 254, 268, 270, 272, 278, 280, 286; Taf. 10–13, 15–17, 19, 40, 43, 44, 51, 52, 59, 60, 61, 64, 65, 68
Georgslegende 68, 210, 212; Taf. 30, 31
Geweihe 164, 166, 218; Taf. 7, 8, 34
Griechische Sage: Szenen aus d. griechischen Sagenkreis 86, 114, 115, 142, 210, 212, 226, 238, 250, 254, 272, 280, 290; Taf. 30, 31, 38, 44, 50, 52, 61, 65, 70
Himmelskugel, Erdkugel 68, 69, 88, 121, 214, 216, 240, 258; Taf. 32, 33, 45, 54
Hirschjagd 120, 256; Taf. 53
Hubertuslegende 56, 57, 202; Taf. 26
Jagdfries 172; Taf. 11
Jungfrauenbecher 13, 14, 160; Taf. 5
Kalender 38, 49, 53, 194; Taf. 22
Kochgeräte 12, 160; Taf. 5
Köpfe, Fratzenköpfe 1, 8, 9, 120, 121, 152, 156, 162, 170, 172, 194, 234, 238, 256, 258, 276, 278, 280, 288, 290; Taf. 1, 3, 6, 10, 11, 22, 42, 44, 53, 54, 63–66, 69, 70
Vgl. auch Cherubim, Frauen, Kinder, Masken
Kreuz 172, 206; Taf. 11, 28

KRIEGERISCHE MOTIVE

Armbrust 67, 208; Taf. 29
Feuer 158; Taf. 4
Granate 11, 158; Taf. 4
Harnisch 92, 224, 242; Taf. 37, 46
Helm 92, 210, 212, 224, 242; Taf. 30, 31, 37, 46
Kämpfe gegen Tiere 236; Taf. 43
Kriegszenen 262; Taf. 56
Kriegsturm 73, 220; Taf. 35
Lanze 68, 172, 218, 224; Taf. 11, 34, 37
Mörser 11, 158; Taf. 4
Reiterschlacht 78, 228; Taf. 39
Schild 68, 172, 212, 222, 224, Taf. 11, 31, 36, 37
Schwert 210, 212, 242; Taf. 30, 31, 46
Trophäen 87, 88, 190, 220, 238, 278; Taf. 20, 35, 44, 64
Kronen 16, 17, 73, 156, 222; Taf. 3, 36
Kugeln 10, 32, 34, 43, 53, 54, 69, 188, 194, 196, 198, 200, 216, 266; Taf. 19, 22, 23, 24, 25, 33, 58
Landschaften 31, 121, 143, 172, 174, 206, 222, 232, 240, 256, 278, 290; Taf. 12, 28, 36, 41, 45, 53, 64, 70
Masken (s. a. Köpfe, Löwe) 27, 28, 67, 87, 115, 122, 131, 134, 135, 138, 142, 152, 156, 170, 172, 174, 218, 224, 238, 250, 254, 256, 260, 264, 270, 272, 274, 280, 284, 286, 290; Taf. 3, 10, 11, 12, 34, 37, 44, 50, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 70
Medaillons, Medaillen 2, 3, 24, 28, 29, 78, 83, 135, 136, 141, 142, 152, 156, 168, 170, 172, 184, 194, 204, 222, 228, 236, 262, 274, 276, 278; Taf. 1, 3, 9, 10, 11, 22, 27, 36, 39, 43, 56, 62, 63, 64
Münzen 2, 5, 9, 152, 158; Taf. 1, 4
Muscheln 13, 14, 115, 116, 119, 160, 186, 250, 252; Taf. 5, 18, 50, 51
Naturformen 11, 16, 145, 156, 286; Taf. 3, 68
Obelisken 46, 63, 87, 192, 206, 238; Taf. 21, 28, 44

ORNAMENTE:

Arabesken 72, 77, 162, 218; Taf. 6, 34
Bandwerk, Bandelwerk 5, 58, 122, 123, 126, 131, 135, 137, 140, 145, 152, 170, 204, 260, 262, 264, 274, 276, 278, 282, 284, 286, 290; Taf. 1, 10, 27, 55–57, 62–64, 66–70
Buckel 22, 25, 28, 30, 32–35, 37, 118, 132, 168, 176, 178, 180, 182, 184, 266, 268, 280; Taf. 9, 13, 14–17, 58, 59, 65
Bügel 13, 14, 29, 31, 87, 116, 124, 160, 172, 238, 252, 262; Taf. 3, 11, 44, 51, 56
Festons 5, 30, 58, 77, 87, 96, 138, 142, 145, 152, 180, 200, 204, 216, 238, 246, 251, 280, 286, 290; Taf. 1, 15, 25, 27, 33, 44, 48, 51, 65, 68, 70
Fischblasen 22, 30, 33, 34, 36, 172, 180, 186; Taf. 11, 15, 18
Friese, Rautenfriese 8, 10, 25, 29, 126, 156, 158, 168, 172, 264; Taf. 3, 4, 9, 11, 57
Gotische Motive 5, 19, 20, 30, 33, 34, 35, 38, 152, 172, 180; Taf. 1, 11, 15
Grotesken 82, 89, 142, 192, 236, 250, 262, 286; Taf. 21, 43, 50, 56, 68
Knorpelornament 34, 35, 117, 121, 180, 254, 258; Taf. 15, 52, 54
Mauresken 7, 8, 14, 18, 20, 27, 45, 154, 156, 160, 168, 170, 190, 254; Taf. 2, 3, 5, 9, 10, 20, 52
Pflanzenornamente s. Pflanzenmotive
Ranken 14, 19, 20, 27, 30, 34, 36, 37, 43, 58, 83, 86, 87, 113, 120, 122, 136, 140, 141, 160, 162, 168, 172, 178, 180, 186, 188, 200, 202, 206, 212, 220, 232, 234, 236, 238, 248, 254, 256, 260, 264, 278, 286, 288, 290; Taf. 6, 11, 14, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 31, 35, 41–44, 52, 53, 55, 57, 64, 68–70
Rautenfriese s. Friese
Reifen 17, 156, 170, 172, 186; Taf. 3, 10, 11, 18
Ringe, Standringe, Wulstringe 5, 37, 122, 135, 136, 152, 186, 226, 260, 270, 274, 278, 282, 288; Taf. 1, 18, 38, 55, 60, 62, 64, 66, 69
Rollwerk 8, 16, 17, 27–33, 57, 77, 83, 87, 90, 96, 113, 120, 152, 156, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 190, 202, 218, 222, 236, 238, 246, 250, 256; Taf. 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 26, 34, 36, 43, 44, 48, 50, 53
Rosetten 83, 135, 212, 220, 234, 236, 274, 276, 290; Taf. 31, 35, 42, 43, 62, 63, 70

PFLANZENMOTIVE:

Ageley 29, 30, 34, 36, 37, 117, 172, 184, 254; Taf. 11, 17, 52
Akanthus 36, 53, 54, 152, 190, 198, 200, 212, 224, 254, 262, 280, 284; Taf. 20, 24, 25, 31, 37, 52, 56, 65, 67
Bäume, Baumstämme 14, 36, 71, 103, 164, 180, 182, 202, 214, 248; Taf. 8, 15, 16, 26, 32, 49
Blätter s. Laubwerk
Blumen, Blumenranken, Blüten 7, 14, 19, 20, 22, 35, 79, 83, 97,