Zum Inhalt springen

Orbis sensualium pictus

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Textdaten
Autor: Johann Amos Comenius
Illustrator: {{{ILLUSTRATOR}}}
Titel: Orbis sensualium pictus
Untertitel: Die sichtbare Welt
aus: Vorlage:none
Herausgeber: Verlagshaus Michael Endter
Auflage:
Entstehungsdatum:
Erscheinungsdatum: 1658 (lateinisch und deutsch)
Verlag: Vorlage:none
Drucker: {{{DRUCKER}}}
Erscheinungsort: Nürnberg
Übersetzer:
Originaltitel:
Originalsubtitel:
Originalherkunft:
Quelle: Commons und HAB Wolfenbüttel
Kurzbeschreibung: vom 17. bis zum 19. Jahrhundert ein in Europa weit verbreitetes Jugend- und Schulbuch
Eintrag in der GND: {{{GND}}}
Bild
Bearbeitungsstand
fertig
Fertig! Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle Korrektur gelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Um eine Seite zu bearbeiten, brauchst du nur auf die entsprechende [Seitenzahl] zu klicken. Weitere Informationen findest du hier: Hilfe
Indexseite


Joh. Amos Commenii,
ORBIS SENSUALIUM PICTUS.

Hoc est,
Omnium fundamentalium in Mundo Rerum et in Vitâ Actionum
Pictura et Nomenclatura.
Die sichtbare Welt /

Das ist /
Aller vornemsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen
Vorbildung und Benahmung.

NORIBERGAE,
Typis & Sumptibus MICHAELIS ENDTERI.
Anno Salutis cIɔ Iɔc LVIII.
Gen. 2. v. 19, 20.

Adduxit Dominus Deus ad Adam cunctas animantes Terrae, et universa volatilia Coeli, ut VIDERET quomodo VOCARET illa. Appellavitque Adam Nominibus suis cuncta Animantia, et universa Volatilia Coeli, et omnes Bestias agri.

1. B. Mos. 2. v. 19/20.

GOtt der HErr brachte zu Adam alle Thiere auf Erden / und alle Vögel unter dem Himmel / daß er SAEHE / wie er sie NENNET. Und Adam gab einem ieglichen Thier / und Vogel unter dem Himmel / und Thier auf dem Felde / seinen Nahmen.

PRAEFATIO.
Ad Lectorem.

Ruditatis antidotum Eruditio est, quà in Scholis Ingenia imbui debent: Sed ita, ut Eruditio Vera, ut plena, ut lucida, ut solida sit. Vera erit, si non nisi utilia vitae docentur et discuntur; ne postmodum queritandi occasio sit: Necessaria ignoramus, quia Necessaria non didicimus. Plena: Si expoliatur Mens ad Sapientiam, Lingua ad Eloquentiam, Manus ad actiones Vitae solerter obeundas: hoc erit Sal illud Vitae, Sapere, Agere, Loqui. Lucida erit, ac per id firma et solida, si, qui quicquid docetur et discitur, non obscurum sit aut confusum, sed clarum, distinctum, articulatum, tanquam digiti manuum. Hujus rei fundamentum est, ut Sensualia rectè praesententur Sensibus, ne capi non[WS 1] possint. Dico et altâ voce repeto, postremum hoc reliquorum omnium esse fundamentum: quia nec Agere nec Loqui sapienter possumus, nisi prius omnia, quae agenda sunt et de quibus loquendum est, rectè intelligamus. In Intellectu autem nihil est, nisi prius fuerit in Sensu. Sensûs ergò circa Rerum differentias rectè percipiendas gnaviter exercere, erit toti Sapientiae, totique sapienti Eloquentiae, omnibusque prudentibus Vitae actionibus fundamenta ponere. Quod quia vulgò in Scholis negligitur, discipulisque discenda objiciuntur, nec intellecta, nec sensibus rectè praesentata, fit, ut docendi et discendi labor molestè procedat, exiguumque, ferat fructum.

En igitur novum Scholis Subsidium! Omnium fundamentalium in Mundo rerum et in Vita actionum Pictura et Nomenclatura! Quam ut vestris cum discipulis pertransire libenter ne gravemini, boni Magistri, quid inde boni veniat exspectandum, paucis explicabo.

Libellus est, ut videtis, haut magnae molis: Mundi tamen totius et totius Linguae Breviarium, plenus Picturis, Nomenclaturis, rerumque Descriptionibus.

I. Picturae, sunt rerum omnium visibilium (ad quas et invisibiles suo modo reducuntur) totius mundi Icones, idque ipso rerum Ordine, quo in Januâ LL. descriptae sunt; atque plenitudine eâ, ut nihil adeo necessarium et cardinale omittatur.

II. Nomenclaturae, sunt suae cuique Picturae superpositae Inscriptiones seu Tituli, rem totam generali suo exprimentes Vocabulo.

III. Descriptiones, sunt partium Picturae explicationes, propriis suis appellationibus ita expressae, ut cuivis Picturae membro et appellationi ejus eadem addita Cifra, quae ad se invicem spectent, perpetuò ostendat.

Qui talis Libellus, tali hoc apparatu, serviat, spero: Primum, ad alliciendum huc Ingenia, ne sibi crucem in Schola imaginentur, sed delicias. Notum enim est, Pueros (ab ipsâ propemodum infantiâ) picturis delectari, oculosque his spectaculis libenter pascere. Obtinuisse autem, ut à Sapientiae hortulis terriculamenta tollantur, magnum operae pretium erit.

Secundò, serviet Libellus idem, excitandae, rebus affigendae et semper magis magisque exacuendae Attentioni: quod et ipsum magnum est. Sensûs enim (aetatulae primae duces potissimi, quippe ubi mens ad abstractam rerum contemplationem nondum se elevat) objecta sua semper quaerunt, absentibus illis hebescunt, taedioque sui huc illuc se vertunt; praesentibus autem objectis suis, hilarescunt, vivescunt, et se illis affigi, donec res satis perspecta sit, libenter patiuntur. Libellus ergò hic Ingeniis (vagis praesertim) captivandis, et ad altiora studia praeparandis, bonam navabit operam.

Unde tertium sequetur bonum, ut huc allecti et hâc cum attentione traducti Pueri, Rerum in Mundo primariarum notitiâ per lusum et jocum instruantur. Verbo, Vestibulo et Januae Linguarum amoeniùs tractandis, Libellus hic serviet, quò etiam primariò destinatur.

Si tamen Vernaculis etiam Linguis eum placeat concinnari, alia tria de se promittit bona.

I. Literarum Lectioni faciliùs quàm hactenus addiscendae, stratagema suppeditabit: praesertim eidem praemisso Alphabeto Symbolico, Literarum nempe singularum characteribus, cum appictâ Animalis istius, cujus vocem Litera illa imitatum it, imagine. Ex ipsâ quippe Animalis inspectione vim characteris cujusque recordabitur facile Alphabetarius tiro: donec usu firmata imaginatio promptè omnia suppeditet. Lustrato deinde primariarum etiam Syllabarum Abaco, (quem tamen huic Libello adjici non opus videbatur) venire poterit ad lustramen Picturarum, et superimpositarum Inscriptionum. Ubi rursum ipsa Rei depictae inspectio, rei nomen suggerens, quomodo Picturae titulus legendus sit, monebit. Transitoque sic Libro toto, per solos Picturarum titulos, Lectio non addisci non poterit: et quidem, quod notandum, nullâ adhibitâ vulgari prolixâ Syllabizatione, permolestâ illa ingeniorum torturâ, quae hâc methodo declinari poterit tota. Iterata enim Libelli lectio, per ipsas pleniores et Picturis subjectas rerum Descriptiones, habitum legendi penitùs absolvere poterit.

II. Serviet idem Libellus, Vernaculis in Scholis vernaculè tractatus, ediscendae Linguae Vernaculae toti et à fundamento: quoniam, per praedictas Rerum descriptiones, Linguae totius Voces et Phrases, suis aptè locis digestae reperiuntur. Et addi posset ad calcem brevis Grammatica vernacula, Sermonem jam intellectum in suas partes perspicuè resolvens, Vocum singularum flexiones ostendens, conjunctas autem sub Regulas certas reducens.

III. Inde novum emergit commodum ut ea ipsa versio vernacula, Linguae Latinae promptiùs suaviusque addiscendae serviat: ut in hâc Editione videre est, Libello toto ita translato, ut Verbum Verbo è regione respondeat ubique, sitque idem per omnia Liber, bino duntaxat idiomate, ut homo Veste indutus duplici. Possentque in fine adjici quaedam etiam Observationes, et monita; de iis solis, in quibus Latinae Linguae consuetudo à Vernaculâ recedit. Nam, ubi nihil receditur, nihil moneri opus est.

Caeterùm, quia prima discentium pensa pauca et simplicia esse oportet: primum hunc Tirocinii autoptici Libellum non nisi rudimentis implevimus, Rerum scilice, et Verborum Cardinibus, ceu totius Mundi et totius Linguae, totiusque nostri circa Res Intellectûs, basibus. Perfectior rerum descriptio et plenior Linguae cognitio, Mentisque lumen splendidius, si quaeruntur, (ut debent) reperiuntur alibi, quò jam per hanc nostram Sensualium Encyclopaediolam, non difficilis erit transitus.

De amoeniore Libelli hujus usu, monendum aliquid restat

I. Detur Pueris in manûs, ad oblectandum se, pro lubitu, figurarum spectaculo, easque sibi reddendum quàm familiarissimas, etiam domi, antequàm Scholam mittantur.

II. Tum examinandi subinde, (praesertim in Scholâ jam) quid hoc, quid illud, sit et dicatur: ut nihil videant, quod nesciant nominare; et nihil nominent, quod nesciant ostendere.

III. Ostendantur verò illis Res nominatae, non tantùm in Picturâ, sed et in seipsis, exempli gratia, Membra corporis, Vestes, Libri, Domus et utensilia, etc.

IV. Permittatur etiam illis, Picturas manu imitari, si volunt; imò, ut velint, incitandi sunt: primò, ad acuendam sic quoque attentionem in Res; tum ad observandam partium ad se invicem proportionem; denique ad exercendam Manûs agilitatem, quae res ad multa utilis est.

V. Si quae Res, quarum hìc mentio fit, oculis praesentari non potest, valdè fuerit è re, discipulis ea per se offerri: nempe, Colores, Sapores, quae hic atramento depingi non poterant. Quo nomine optandum esset, in qualibet illustri Scholâ res raras et domi non obvias asservari paratas, ut quoties discipulis verba de iis facienda sunt, simul exhiberi queant.

Ita demum Schola haec verè esset Schola Sensualium, Scholae Intellectualis praeludium. Satis autem veniamus in rem ipsam!

Vortrag.
An den Leser.

Der Unwissenheit Arzneymittel ist die Kunst-Lehre / welche den Gemütern in den Schulen sol beygebracht werden: Aber also / daß es sey eine wahre / eine vollkommene / eine klare / und eine fäste Kunst-Lehre. Wahr wird sie seyn / wann nichts als was zum Leben nützlich ist / gelehret und gelernet wird; damit man nicht nachmals Ursach habe zu klagen: Wir wissen nicht / was nothwendig zu wissen ist / weil wir nichts nothwendiges gelernet. Vollkommen wird sie seyn: Wann das Gemüte zubereitet wird zur Weißheit / die Zunge zur Wohlredenheit / und die Hände zu ämsiger Ubernehmung[WS 2] der Lebensverrichtungen: Dieses wird alsdann seyn / das Salz des Lebens / nemlich Wissen / Thun und Reden. Klar / auch dannenhero stät und fäst / wird sie seyn / wann alles / was gelehret oder gelernet wird / nicht dunkel oder verwirrt / sondern deutlich / wohlunterschieden und abgetheilet ist / wann die Sinnbare Sachen den Sinnen recht vorgestellet werden / damit man sie mit dem Verstand ergreiffen könne. Ich sage / und widerhole mit hoher Stimme / daß dieses letztere die Grundstütze sey aller der anderen Stücke: weiln wir weder etwas ins Werk setzen / noch vernünftig ausreden können / wann wir nicht zuvor alles / was zu thun oder wovon zu reden ist / recht verstehen lernen. Es ist aber nichts in dem Verstand / wo es nicht zuvor im Sinn gewesen. Wann nun die Sinnen / der Sachen Unterschiedenheiten wohl zu ergreiffen / fleissig geübet werden / das ist so viel / als zur ganzen Weißheit Lehre / und weißen Beredsamkeit / und zu allen klugen Lebensverrichtungen den Grund legen. Welches weil es von den Schulen ins gemeyn vernachläst wird / und man den Lehr-Knaben zu lernen vorgibet / was sie nicht verstehen / und was auch ihren Sinnen nit recht vor- und eingebildet worden / daher geschihet es / daß die Lehr- und Lern-Arbeit schwer ankommet / und wenig Nutzen schaffet.

Demnach so sehet hier ein neues Hülffmittel vor die Schulen! Aller vornehmsten Welt-Dinge und Lebensverrichtungen / Vörbildung und Benahmung. Diese / mit euren Lehrlingen zu durchwandern / lasset euch nicht verdriessen / ihr Schul- und Lehrmeister! Was und wieviel Gutes daraus zu hoffen und zu erwarten / wil ich mit wenigen andeuten.

Es ist / wie ihr sehet / ein kleines Büchlein: aber gleichwol ein kurzer Begriff der ganzen Welt und der ganzen Sprache / voller Figuren oder Bildungen / Benahmungen und der Dinge Beschreibungen.

I. Die Bildungen / sind / aller sehbaren Dinge (zu welchen auch die Unsichtbaren etlicher massen gezogen werden) in der ganzen Welt / Vorstellungen / und zwar nach ebenderselben Ordnung / nach welcher sie in der Sprachen-Thür beschrieben werden; und mit solcher Vollkommenheit / daß gar nichts Nothwendiges und Hauptsächliches davon gelassen worden.

II. Die Benahmungen / sind die über eine iede Figur gesetzte Obschrifften oder Titel / welche die ganze Bildung durch ein allgemeynes Wort ausdrucken.

III. Die Beschreibungen / sind die Auslegungen der unterschiedlichen Stücke des Gemähls / mit ihren eignen Nahmen also ausgedruckt / daß beydes den Gemähl-Stücken / und dann auch deren Nahmen einerley Zahl beygesetzet ist / welche / wie eins auf das andre deute / darthuet und anzeiget.

Dieses Büchlein / auf diese Art eingerichtet / wird dienen / wie ich hoffe: Erstlich / die Gemuoter herbey zu locken / daß sie ihnen in der Schul keine Marter / sondern eitel Wollust / einbilden. Dann / bekandt ist / daß die Knaben (straks von ihrer Jugend an) sich an Gemälden belüstigen / und die Augen gerne an solchen Schauwerken weiden. Der aber zuwegen bringt / daß von den Würzgärtlein der Weißheit / die Schrecksachen hinweg bleiben / der hat etwas grosses geleistet.

Darnach dienet dieses Büchlein / zuerwecken / den Sachen anzuhäfften / und immer ie mehr und mehr auszuschärffen / die Aufmerksamkeit: welches auch etwas grosses ist. Dann die Sinnen (die vornehmsten Führere des zarten Alters / als bey denen das Gemüte sich noch nit in die unkörperliche Betrachtung der Dinge erschwinget) suchen allemahl ihren Gegenstand / und wann sie denselben nit haben / werden sie abgenützet / und kehren sich / an sich selber Verdruß habend / bald da – bald dorthin; wann aber selbiger verhanden ist / werden sie erfrölicht und gleichsam lebendig / und lassen sich / biß sie die Sache recht ergriffen haben / gerne daran häfften. Wird also diß Büchlein / die Gemüter / sonderlich die flüchtigen / gefangen zu nehmen / und zu höherm Kunstfleiß vorzubereiten / gute Dienste thun.

Daraus wird der dritte Nutz erfolgen / daß nemlich die Knaben / hieher gelocket / und zur Aufmerksamkeit angebracht / die Wissenschafft der vornemsten Welt Dinge / spiel- und scherzweiß in sich ziehen. Mit einem Wort: den Vorhof und die Sprachenthür desto annehmlicher zu bewandeln und zu behandeln / wird dieses Büchlein dienen / dahin es auch vornemlich gemeynt ist.

So aber iemanden gefiele / dasselbe auch in der Muttersprache vor den Tag zu bringen / verspricht es noch drey Nutzbarkeiten.

I. Wird es eine Erfindung seyn / viel leichter / als bißher geschehen / die Knaben lesen zu lehren. Zumahln weiln ein Figürliches Alfabeth vorangefügt worden[WS 3] / nemlich / die Schrifftzeichen aller Buchstaben / und darneben das Bildnis des Thieres / dessen Stimme derselbige Buchstab ausdrucket. Dann aus Beschauung des Thier-Bildes / kan sich der A b c Schüler leichtlich erinnern / wie ein ieder Buchstab auszusprechen: biß seine Einbildung / durch die Ubung befästiget / ihm in allem färtig mache. Wann er nachmals auch in einer Buchstabir-Tafel / (welche diesem Büchlein vorzufügen / vor unnötig erachtet worden) sich etwas bewandert gemacht / kan er fortschreiten zur Betrachtung der Figuren / und der darüber gesetzten Titelschrifften. Da abermals / die Beschauung des abgebildeten Dings / ihn des Nahmens desselben erinnern wird / und wie der Figur-Titel zu lesen sey. Und wann er also das ganze Buch durchlauffen / kan es nit fehlen / daß er nicht / durch die blosse Bild-Uberschrifften / lesen lerne: Und zwar welches zu beobachten[WS 4] / ohne Zuthun der beschwerlichen Kopfmarterung / der insgemeyn-gebräuchlichen Buchstabirung / welche auf solche Weise gänzlich kan vermieden werden. Dann die offt-widerholte Durchlauffung dieses Büchleins / wird ihme / durch die unter den Figuren befindliche Beschreibungen / ohne andre Beyhülffe die Leßfärtigkeit in den Kopf bringen.

II. So wird auch diß Büchlein dienen / wann es in den Teutschen Schulen Teutsch gebraucht wird / die ganze Muttersprach aus dem Grund zu erlernen: weiln / auch vorgedachte Beschreibungen / die Wörter und Redarten der Sprache / iedes und iede an seinem Ort angeführt worden. Es könte auch hinten angehängt werden eine Teutsche kurze Sprachlehre // welche den allbereit-gefasten Redverstand / in seine Stücke verständlich abtheilete / die Abwandlungen der einzelen Wörter vorwiese / die zusammengesetzten aber in gewisse Lehrsätze verfassete.

III. Entstehet hieraus noch ein neuer Nutzgebrauch / daß nemlich / durch die Teutsche Ubersetzung / auch die Lateinische Sprach desto leicht-erlerniger gemacht wird: wie in dieser Ausgabe zuersehen ist / indem das Büchlein durchaus also übersetzt worden / daß ein Wort dem andern / und eine Zeile der andern / gegeneinander über in allem gleichstimmet / und es also Ein Buch ist / aber von zweyen Sprachen / gleich wie Ein Mensch mit zweygetheilter Kleidung. Und könten hinten hinzu gethan werden etliche Sprach-Anmerkungen und Erinnerungen; allein von denen Stücken / in welchen die Lateinische Sprach-Art von der Teutschen abtritt. Dann / worinn sie einander gleich sind / da ist auch keiner Erinnerung vonnöten.

Im übrigen / weiln die ersten Aufgaben der Lehrlinge sollen wenig / kurz / einfach und ohne Umstände seyn: Als ist diese Bilderschul allein mit den ersten blossen Abrissen der Dinge erfüllet worden / nemlich mit den Haupt-Sachen und Haupt-Wörtern / als der ganzen Welt / der ganzen Sprache / und unsrer ganzen Verständniß der Dinge / Grundstützen. Eine vollkommene Beschreibung der Sachen / eine ausführlichere Erlernung der Sprache / und ein helleres Liecht des Verstandes / so der eines / wie billich / gesuchet wird / kan in andern Büchern gefunden werden / wohin dieser kleine sichtbare Begriff aller Künste / ein Wegweiser ist.

Ich muß noch etwas mehrers / von dem nützlichen Gebrauch dieses Büchleins anführen.

I. Man gebe es den Knaben unter die Hand / sich damit nach eignem Belieben zu belüstigen[WS 5] in Beschauung der Figuren / und dieselben ihnen bekant zu machen / auch zu Haus / ehe man sie zur Schul schicket.

II. Darnach kan man sie nach und nach befragen / sonderlich / wann sie nun zur Schule gehen / was diß und jenes sey oder heisse: Damit sie nichts sehen / das sie nit nennen können / und nichts nennen / das sie nit weisen können.

III. Es sollen ihnen aber die benennten Sachen / nit allein in der Figur / sondern auch an ihnen selber gezeiget werden / als nemlich die Leibes-Glieder / die Kleider / Bücher / Haus und Hausgerähte / etc.

IV. Man sol auch ihnen zulassen / die Gemähle mit der Hand nachzumahlen / so sie Lust darzu haben; ja / so sie keinen haben / muß man ihnen Lust darzu machen: Erstlich darum / damit sie dadurch gewohnen / einem Ding recht nachzusinnen und darauf scharff Achtung zu geben;[WS 6] dann auch / abzumerken die Ebenmaß der Dinge / in Gegeneinanderhaltung derselben; Endlich / die Hand geübt und färtig zu machen / welches zu vielen gut ist.

V. Wann etliche Sachen / deren hierinn Meldung geschihet / nit können vor Augen gestellt werden / wäre es den Lehrknaben gar fürträglich / wann man ihnen dieselben selblich vorzeigete: Zum Beyspiel / die Farben / die Geschmake u. d. g. welche hier mit der Drucker Farbe nit haben können ausgebildet werden. Und wäre dieserwegen wohl zu wünschen / daß in einer ieden vornehmen Schul die selene zu Haus nit gemeyne Sachen beygelegt würden / damit man / so offt man mit den Lehrknaben davon handelt / dieselben zugleich vorweisen könte.

Sodann würde diese Schule ein warhafftiger Schauplatz der sichtbaren Welt / und der Verstand-Schulen Vorspiel seyn. Aber hiervon genug / last uns zu dem Werk selber schreiten.

Sirach 25. 5.
Wenn du / in der Jugend / nicht samlest: was wilstu / im Alter finden?

Kapitel

Orbis Sensualium pictus - Die sichtbare Welt.

Invitatio – Einleitung.

I. Deus – Gott.

II. Mundus – Die Welt.

III. Coelum – Der Himmel.

IV. Ignis – Das Feuer.

V. Aër – Die Lufft.

VI. Aqua – Das Wasser.

VII. Nubes – Die Wolcken.

VIII. Terra – Die Erde.

IX. Terrae-Foetûs – Erdgewächse.

X. Metalla – Die Metalle.

XI. Lapides – Die Steine.

XII. Arbor – Der Baum.

XIII. Fructûs Arborum – Die Baumfrüchte.

XIV. Flores – Die Blumen.

XV. Olera – Gartenfrüchte.

XVI. Fruges – Geträid oder Feld-Früchte.

XVII. Frutices – Die Sträuche oder Stauden.

XVIII. Animalia et primùm Aves – Die Thiere und erstlich Die Vögel.

XIX. Aves domesticae – Haus-Geflügel.

XX. Oscines – Gesang-Vögel.

XXI. Aves Campestres et Sylvestres – Feld- und Wald-Geflügel.

XXII. Aves Rapaces – Raub-Vögel.

XXIII. Aves Aquaticae – Wasser-Geflügel.

XXIV. Insecta volantia – Fliegend Ungeziefer.

XXV. Quadrupedia et primùm Domestica – Vierfüssigte Thiere und erstlich Die Haus-Thiere.

XXVI. Pécora – Herd-Vieh.

XXVII. Jumenta – Last-Vieh.

XXVIII. Ferae Pécudes – Wild-Vieh.

XXIX. Ferae Bestiae – Wilde Thiere.

XXX. Serpentes et Reptilia – Schlangen und Gewürme.

XXXI. Insecta repentia – Kriechend Ungezifer.

XXXII. Amphibia – Beydlebige Thiere.

XXXIII. Pisces Fluviatiles et Lacustres – Fluß- und Weiher-Fische.

XXXIV. Marini Pisces et Conchae – Meerfische und Muscheln.

XXXV. Homo – Der Mensch.

XXXVI. Septem Aetates Hominis – Die Sieben Alter des Menschen.

XXXVII. Membra Hominis Externa – Die äusserlichen Glieder des Menschen.

XXXVIII. Caput et Manûs – Haupt und Hände.

XXXIX. Caro et Viscera – Fleisch und Ingeweid.

XL. Canales et Ossa – Das Geäder und Gebeine.

XLI. Sensûs externi et interni – Euserliche und innerliche Sinnen.

XLII. Anima Hominis – Die Seele des Menschen.

XLIII. Deformes et Monstrosi – Ungestalte und Mißgeburten.

XLIV. Hortorum Cultura – Die Gärtnerey.

XLV. Agricultura – Der Feldbau.

XLVI. Pecuaria – Die Viehzucht.

XLVII. Mellificium – Der Honig-Bau.

XLVIII. Molitura – Das Mühlwerk.

XLIX. Panificium – Die Brodback.

L. Piscatio – Die Fischerey.

LI. Aucupium – Der Vogelfang.

LII. Venatus – Die Jagt.

LIII. Lanionia – Die Fleischhack.

LIV. Coquinaria – Das Kochwerk.

LV. Vindemia – Die Weinlese.

LVI. Zythopoeia – Die Bierbraw.

LVII. Convivium – Die Mahlzeit.

LVIII. Tractatio Lini – Flachs-Arbeit.

LIX. Textura – Das Gewebe.

LX. Lintea – Die Leinwat.

LXI. Sartor – Der Schneider.

LXII. Sutor – Der Schuster.

LXIII. Faber lignarius – Der Zimmermann.

LXIV. Faber Murarius – Der Mäurer.

LXV. Machinae – Gewerk-Zeug.

LXVI. Domus – Das Haus.

LXVII. Metallifodina – Die Erzgrube.

LXVIII. Faber Ferrarius – Der Schmied.

LXIX. Scriniarius et Tornator – Der Schreiner und Drechßler.

LXX. Figulus – Der Döpfer.

LXXI. Partes Domûs – Die Hausgemächer.

LXXII. Hypocaustum, cum Dormitorio – Stube und Kammer.

LXXIII. Putei – Schöpfbrunnen.

LXXIV. Balneum – Das Bad.

LXXV. Tonstrina – Die Barbierstube.

LXXVI. Equile – Der Pferdstall.

LXXVII. Horologia – Uhrwerke.

LXXVIII. Pictura – Mahlerey.

LXXIX. Specularia – Gesicht-Gläser.

LXXX. Vietor – Der Böttcher.

LXXXI. Restio et Lorarius – Der Seiler und Riemer.

LXXXII. Viator – Der Wandersmann.

LXXXIII. Eques – Der Reiter.

LXXXIV. Vehicula – Die Wägen.

LXXXV. Vectura – Das Fuhrwerk.

LXXXVI. Transitus Aquarum – Die Uberfuhrt.

LXXXVII. Natatus – Das Schwimmen.

LXXXVIII. Navis actuaria – Das Ruderschiff.

LXXXIX. Navis oneraria – Das Lastschiff.

XC. Naufragium – Der Schiffbruch.

XCI. Ars Scriptoria – Die Schreibkunst.

XCII. Papyrus – Das Papier.

XCIII. Typographia – Die Buchdruckerey.

XCIV. Bibliopolium – Der Buchladen.

XCV. Bibliopegus – Der Buchbinder.

XCVI. Liber – Das Buch.

XCVII. Schola – Die Schul.

XCVIII. Muséum – Das Kunstzimmer.

XCIX. Artes Sermonis – Red-Künste.

C. Instrumenta Musica – Klangspiele.

CI. Philosophia – Die Weltweißheit.

CII. Geometria – Die Erdmeßkunst.

CIII. Sphaera coelestis – Die Himmelskugel.

CIV. Planetarum-Adspectûs – Planeten-Stellungen.

CV. Phases Lunae – Des Monds Gestalten.

CVI. Eclipses – ☉ und ☽ Finsternissen.

CVII. Sphaera terrestris – Die Erdkugel.

CVIII. Europa – Europa.

CIX.Ethica – Die Sittenlehre.

CX. Prudentia – Die Klugheit.

CXI. Sedulitas – Die Aemsigkeit.

CXII. Temperantia – Die Mässigkeit.

CXIII. Fortitudo – Die Starkmütigkeit.

CXIV. Patientia – Die Gedult.

CXV. Humanitas – Die Leutseeligkeit.

CXVI. Justitia – Die Gerechtigkeit.

CXVII. Liberalitas – Die Mildigkeit.

CXVIII. Societas Coniugalis – Der Ehestand.

CXIX. Arbor Consanguinitatis – Der Sipschafft-Baum.

CXX. Societas Parentalis – Der Eltern Stand.

CXXI. Societas Herilis – Die Herrschafft.

CXXII. Urbs – Die Stadt.

CXXIII. Interiora Urbis – Das Inwendige der Stadt.

CXXIV. Judicium – Das Gerichte.

CXXV. Supplicia Maleficorum – Die Leibsstraffen der Ubelthäter.

CXXVI. Mercatura – Die Kauffmanschafft.

CXXVII. Mensurae et Pondera – Maß und Gewichte.

CXXVIII. Ars Medica – Die Arzney-Kunst.

CXXIX. Sepultura – Die Begräbnis.

CXXX. Ludus Scenicus – Das Schauspiel.

CXXXI. Praestigiae – Die Gaukeley.

CXXXII. Palaestra – Die Fechtschul.

CXXXIII. Ludus Pilae – Das Ballspiel.

CXXXIV. Ludus Aleae – Das Bretspiel.

CXXXV. Cursûs Certamina – Lauffspiele.

CXXXVI. Ludi pueriles – Kinderspiele.

CXXXVII. Regnum et regio – Das Reich und Die Landschafft.

CXXXVIII. Regia Majestas – Die Königliche Majestät.

CXXXIX. Miles – Der Kriegsmann.

CXL. Castra – Das Feldlager.

CXLI. Acies et Praelium – Die Schlachtordnung und Feldschlacht.

CXLII. Pugna Navalis – Das See-Treffen.

CXLIII. Obsidium Urbis – Die Stadt-Belägerung.

CXLIV. Religio – Der Gottesdienst.

CXLV. Gentilismus – Das Heidenthum.

CXLVI. Judaismus – Das Judenthum.

CXLVII. Christianismus – Das Christenthum.

CXLVIII. Mahometismus – Der Mahometische Glaube.

CXLIX. Providentia Dei – Die Vorsehung Gottes.

CL. Judicium Extremum – Das Jüngste Gericht.

Clausula – Beschluß.

Index Titulorum.

Titel-Register.

Anmerkungen (Wikisource)

  1. Vorlage: capinon
  2. Vorlage: Ubervehmung
  3. Vorlage: werden
  4. Vorlage: zubeobachten
  5. Vorlage: zubelüstigen
  6. Vorlage: zugeben