Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft/Register/pe

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Artikel Band Wikilinks Seite Autor Sterbejahr
Π(ε... XIX,1 Priene(WP de) 1 Ruge 1943
Pech XIX,1 Pech (Stoff)(WP de) 1 Schramm 1937
Πεχῖνοι XIX,1 6 Windberg 3333
Πῆχυς XIX,1 6 Becher 3333
Pecse XIX,1 6 Fiesel 1937
Pecten XIX,1 7 Herzog-Hauser 1953
Pectoralia XIX,1 11 Lammert, Friedrich 1956
Pecuarii 1 XIX,1 12 Mickwitz 1940
Pecuarii 2 XIX,1 12 Mickwitz 1940
Pecuarii 3 XIX,1 12 Mickwitz 1940
Pecuarius XIX,1 13 Enßlin 1965
Peculatus XIX,1
S VII 817 Brecht 1965
Peculiaris 1 XIX,1 13 Uxkull 1939
Peculiaris 2 XIX,1 13 Enßlin 1965
Peculium XIX,1 13 Uxkull 1939
Pecunia 1 XIX,1 16 Mickwitz 1940
Pecunia 2 XIX,1 16 Mickwitz 1940
Pecunia maiorina XIX,1 16 Mickwitz 1940
Pedachthoë XIX,1 17 Ruge 1943
Pedachtoë XIX,1 1235 Ruge 1943
PedageitniosPetageitnios XIX,1 17
Pedaion XIX,1 17 Ruge 1943
Pedaios XIX,1 17 Türk 1948
Pedalie XIX,1 17 Ruge 1943
Pedalion 1 XIX,1 17 Ruge 1943
Pedalion 2 XIX,1 18 Oberhummer 1944
Pedanasseus XIX,1 18 Oppermann 1982
Pedanassos (-a?) XIX,1 18 Ruge 1943
Pedanius 1 XIX,1 18 Münzer 1942
Pedanius 2 XIX,1 19 Münzer 1942
Pedanius 3 XIX,1 19 Münzer 1942
Pedanius 3a S XV 295 Eck 5555
Pedanius 4 XIX,1 19 Groag 1945
Pedanius 5 XIX,1 20 Groag 1945
Pedanius 6 XIX,1 21 Groag 1945
Pedanius 7Sertorius 4 XIX,1 23
Pedanius 8 XIX,1 23 Groag 1945
Pedanius 9 XIX,1 23 Groag 1945
Pedanius 10 XIX,1 25 Groag 1945
Pedanius 11 S XIV 371 Eck 5555
Pedanius a S XV 295 Eck 5555
PedariiSenatus XIX,1 25
Pedaritos XIX,1 25 Ehrenberg 1976
Pedasa XIX,1 26 Ruge 1943
Pedasis XIX,1 29
Pedasos 1 XIX,1 29 Meyer, Herbert 4444
Pedasos 2 XIX,1 29 Meyer, Herbert 4444
Pedasos 3 XIX,1 29 Bölte 1943
Pedasos 4 XIX,1 29 Ruge 1943
Pedatrirae XIX,1 30 Stein, O[tto] 1942
Pede, Pedai XIX,1 30 Hug 1950
Pediaios XIX,1 31 Oberhummer 1944
Pediakrates XIX,1 31 Hanslik 1982
Pedianoi XIX,1 31 Ruge 1943
Pedianomoi XIX,1 31 Ehrenberg 1976
Pediarchos XIX,1 31 Schoch 1967
Pedias 1 XIX,1 32 Wüst 1959
Pedias 2 XIX,1 32
Pediasius XIX,1 32 Münzer 1942
Pediatius XIX,1 32 Münzer 1942
Pedica XIX,1 32
Pedieis 1 XIX,1 32 Klaffenbach 1972
Pedieis 2 XIX,1 33 Hiller von Gaertringen 1947
Pedieis 3 XIX,1 34 Ruge 1943
Pedieis 4 XIX,1 34 Ruge 1943
Pedieis 5 XIX,1 35
Pedieus XIX,1 35 Kirchner 1940
Pedio XIX,1 35 Wüst 1959
Pedion 1 XIX,1 35 Meyer, Ernst 1975
Pedion 2 XIX,1 36 Ruge 1943
Pedion 3 S VII 832 Radke 1999
Pediophylax S VIII 465-467 Kießling, Emil 1985
Pedisequus, pedisequa XIX,1 36 Hug 1950
Pedites XIX,1 36 Lammert, Friedrich 1956
pedites singulares S XIV 371-375 Speidel 5555
Pedius XIX,1 38 Münzer 1942
Pedius 1 XIX,1 Quintus Pedius(WP de) 38 Münzer 1942
Pedius 2 XIX,1 40 Münzer 1942
Pedius 3 XIX,1 41 Berger 1962
Pedius 3a S XIV 375 Eck 5555
Pedius 4 XIX,1 42 Groag 1945
Pedius 5 XIX,1 42 Groag 1945
Pedius 6 XIX,1 43 Groag 1945
Pedius 6a S VII 832 Stein, [Arthur] 1950
Pedius 6b S VII 832 Stein, [Arthur] 1950
Pedius 6c S VII 832 Stein, [Arthur] 1950
Pedius 7 XIX,1 43 Lippold, Georg 1954
Pedius 8 S XV 296 Eck 5555
Pedna XIX,1 43 Herbst 1936
Pednelissos XIX,1 43 Ruge 1943
Pednopon XIX,1 45 Windberg 3333
Pedo 1 XIX,1 45 Philipp 1968
Pedo 2 XIX,1 45 Münzer 1942
Pedo 2a S VII 834 Stein, [Arthur] 1950
Pedo 2b S VII 834 Stein, [Arthur] 1950
Pedo 2c S VII 834 Stein, [Arthur] 1950
Pedo 3 XIX,1 45 Schmidt
Pedo 4 XIX,1 45
Pedo 5 XIX,1 45
Pedonia 1 XIX,1 45 Windberg 3333
Pedonia 2 XIX,1 45 Windberg 3333
Peducaeus XIX,1 45 Münzer 1942
Peducaeus 1 XIX,1 46 Münzer 1942
Peducaeus 2 XIX,1 46 Münzer 1942
Peducaeus 3 XIX,1 46 Münzer 1942
Peducaeus 4 XIX,1 47 Münzer 1942
Peducaeus 5 XIX,1 48 Münzer 1942
Peducaeus 6 XIX,1 50 Münzer 1942
Peducaeus 7 XIX,1 51 Groag 1945
Peducaeus 7a S VII 834 Groag 1945
Peducaeus 7b S XV 296 Eck 5555
Peducaeus 7c S XV 296 Eck 5555
Peducaeus 8 XIX,1 51 Groag 1945
Peducaeus 9 XIX,1 52 Groag 1945
Peducaeus 10 XIX,1 53 Groag 1945
Peducaeus 11 XIX,1 53 Groag 1945
Peduke XIX,1 54
Pedum 1 XIX,1 54 Hug 1950
Pedum 2 XIX,1 54 Philipp 1968
Pegai 1 XIX,1 55 Türk 1948
Pegai 2 XIX,1 55 Meyer, Ernst 1975
Pegai 3 XIX,1 55 Ruge 1943
Pegaia XIX,1 55 Oberhummer 1944
Pegasa XIX,1 55
Pegaseischer Sumpf XIX,1 55 Keil 1963
Pegasius 1 XIX,1 56 Enßlin 1965
Pegasius 2 XIX,1 56 Enßlin 1965
Pegasius 3 XIX,1 56 Enßlin 1965
Pegasius 4 XIX,1 56 Enßlin 1965
Pegasius 5 XIX,1 56 Enßlin 1965
Pegasius 6 XIX,1 56 Enßlin 1965
Pegasos 1 XIX,1 56 Türk 1948
Pegasos 2 XIX,1 62 Türk 1948
Pegasos 3 XIX,1 62 Rathmann 3333
Pegasos 4 XIX,1 64 Berger 1962
Pege XIX,1 65 Windberg 3333
Pegella XIX,1 65 Ruge 1943
Pegeus XIX,1 66
Pegma XIX,1 66 Fensterbusch 1978
Pegomanteia XIX,1 67 Hopfner, Th[eodor] 1946
Pegon XIX,1 68 Ruge 1943
Peguntium XIX,1 68
Pegusa XIX,1 68 Ruge 1943
Peiales S XI 1049 Meyer, Ernst 1975
Peidra (-os) XIX,1 68 Ruge 1943
Peieros XIX,1 68 Ruge 1943
Peigelasos XIX,1 68 Ruge 1943
Peioles XIX,1 68 Schmidt
Peïon XIX,1 68 Ruge 1943
Peirai XIX,1 69 Bölte 1943
Peiraia XIX,1 70 Ziehen 1949
Peiraïdes XIX,1 71 Krischan 3333
Peiraieus 1 XIX,1 71 Lenschau 1943
Peiraieus 2 XIX,1 100 Schmidt
Peiraieus 3 XIX,1 100 Schmidt
Peiraïkos XIX,1 100 Lippold, Georg 1954
Peiraion XIX,1 100
Peiraios S X 529-530 Bonaria 2004
Peiraios 1 XIX,1 100 Keyßner 1978
Peiraios 2 XIX,1 101 Meyer, Ernst 1975
Peiranthos XIX,1 101 Krischan 3333
Peiras XIX,1 102 Krischan 3333
Peirasia XIX,1 102 Stählin 1936
Peirasos 1 XIX,1 104 Krischan 3333
Peirasos 2 XIX,1 104 Krischan 3333
Πειρᾶται XIX,1 104 Stein, O[tto] 1942
Peiren 1 XIX,1 105 Krischan 3333
Peiren 2 XIX,1 106 Krischan 3333
Peirene 1 XIX,1 106 Krischan 3333
Peirene 2 XIX,1 108 Krischan 3333
Peirene 3 XIX,1 108 Waele 1977
Peiresiai XIX,1 114
Peiressos XIX,1 141 Ruge 1943
Peirethoi XIX,1 114 Krischan 3333
Peireus XIX,1 114 Keyßner 1978
Peirinthos XIX,1 114 Keyßner 1978
Peirithoos XIX,1 114 Fontenrose 1986
Peirithoos 1 XIX,1 115 Fontenrose 1986
Peirithoos 2 XIX,1 140 Fontenrose 1986
Peirithoos 3 XIX,1 140 Fontenrose 1986
Peiro XIX,1 140
Peiroos XIX,1 140 Andrée[-Hanslik] 1951
Peiros 1 XIX,1 140 Keyßner 1978
Peiros 2 XIX,1 140 Bölte 1943
Peisa XIX,1 141 Ruge 1943
Peisandros 1 XIX,1 141 Geisau 1972
Peisandros 2 XIX,1 141 Geisau 1972
Peisandros 3 XIX,1 141 Geisau 1972
Peisandros 4 XIX,1 141 Geisau 1972
Peisandros 5 XIX,1 142 Geisau 1972
Peisandros 6 XIX,1 142 Geisau 1972
Peisandros 7 XIX,1 142 Geisau 1972
Peisandros 8 XIX,1 142 Geisau 1972
Peisandros 9 XIX,1 142 Reincke 1984
Peisandros 10 XIX,1 144 Ehrenberg 1976
Peisandros 11 XIX,1 144 Keydell 1982
Peisandros 12 XIX,1 145 Keydell 1982
Peisandros 13 XIX,1 146 Keydell 1982
Peisd(i)a XIX,1 147 Ruge 1943
Peisenor 1 XIX,1 147 Andrée[-Hanslik] 1951
Peisenor 2 XIX,1 147 Andrée[-Hanslik] 1951
Peisenor 3 XIX,1 147 Andrée[-Hanslik] 1951
Peisenor 4 XIX,1 147 Andrée[-Hanslik] 1951
Peisianax XIX,1 147 Fiehn 1945
Peisias 1 XIX,1 148 Kroll 1939
Peisias 2 XIX,1 148 Münzer 1942
Peisias 3 XIX,1 148 Lippold, Georg 1954
Peisidike XIX,1 148 Oppermann 1982
Peisidike 1 XIX,1 148 Oppermann 1982
Peisidike 2 XIX,1 149 Oppermann 1982
Peisidike 3 XIX,1 149 Oppermann 1982
Peisidike 4 XIX,1 149 Oppermann 1982
Peisidike 5 XIX,1 149 Oppermann 1982
Peisidike 6 XIX,1 149 Oppermann 1982
Peisidike 7 XIX,1 150 Oppermann 1982
Peisinus XIX,1 150 Oppermann 1982
Peision XIX,1 150 Keyßner 1978
Peisis XIX,1 150
Peisis 2 S VII 835 Hoffmann 1969
Peisistratiden XIX,1 150 Schachermeyr 1987
Peisistratos 1 XIX,1 155 Andrée[-Hanslik] 1951
Peisistratos 2 XIX,1 156 Andrée[-Hanslik] 1951
Peisistratos 3 XIX,1 156 Schachermeyr 1987
Peisistratos 4 XIX,1 191 Kirchner 1940
Peisistratos 5 XIX,1 191 Schoch 1967
Peisistratos 6 XIX,1 191 Kroll 1939
Peisistratos 7 XIX,1 191 Kroll 1939
Peisithoe XIX,1 192 Keyßner 1978
Peismaitie XIX,1 192 Schmidt
Peison XIX,1 192 Kroll 1939
Peisonianois XIX,1 192 Ruge 1943
Peithagoras 1 XIX,1 192 Kroll 1939
Peithagoras 2 XIX,1 192 Berve 1979
Peithagoras 3 XIX,1 192 Kroll 1939
Peithagoras 4 S VII 835 Schaefer 1961
Peithandros XIX,1 192 Lippold, Georg 1954
Peithesa XIX,1 192 Banti 1978
Peithidemos XIX,1 193 Kirchner 1940
Peithinos XIX,1 193 Nachod 1958
Peitho 1 XIX,1 194 Voigt 1962
Peitho 2 XIX,1 217 Voigt 1962
Peitho 3 XIX,1 217 Voigt 1962
Peitho 4 XIX,1 217 Voigt 1962
Peitho 5 XIX,1 217 Voigt 1962
Peitholaos 1 XIX,1 217 Lenschau 1943
Peitholaos 2 XIX,1 218 Peek 1994
Peitholeon XIX,1 218
Peithon 1 XIX,1 218 Berve 1979
Peithon 2 XIX,1 218 Berve 1979
Peithon 3 XIX,1 220 Berve 1979
Peithon 4 XIX,1 220 Berve 1979
Peithon 5 XIX,1 222 Berve 1979
Peithon 6 S VII 836 Krause, M[ax] 1944
Peius XIX,1 222 Münzer 1942
Pektis XIX,1 222
Pekysios XIX,1 222 Enßlin 1965
Pela XIX,1 222
Pelagaios XIX,1 222 Schmidt
Pelagia 1 XIX,1 223 Schmidt
Pelagia 2 XIX,1 223 Schmidt
Pelagia 3 XIX,1 223 Schmidt
Pelagia 4 XIX,1 223 Schmidt
Pelagia 5 XIX,1 223 Enßlin 1965
Pelagiai nesoi XIX,1 223 Herbst 1936
Pelagianus 1 XIX,1 224 Enßlin 1965
Pelagianus 2 XIX,1 224 Enßlin 1965
Pelagianus 3 XIX,1 224 Enßlin 1965
Pelagios 1 XIX,1 224 Schmidt
Pelagios 2 XIX,1 224 Schmidt
Pelagios 3 XIX,1 224 Schmidt
Pelagius 1 XIX,1 224 Enßlin 1965
Pelagius 2 XIX,1 224 Enßlin 1965
Pelagius 3 XIX,1 224 Enßlin 1965
Pelagius 4 XIX,1 225 Enßlin 1965
Pelagius 5 XIX,1 225 Enßlin 1965
Pelagius 6 XIX,1 225 Enßlin 1965
Pelagius 7 XIX,1 225 Enßlin 1965
Pelagius 8 XIX,1 225 Enßlin 1965
Pelagius 9 XIX,1 226 Enßlin 1965
Pelagius 10 XIX,1 226 Enßlin 1965
Pelagius 11 XIX,1 226 Enßlin 1965
Pelagius 12 XIX,1 226 Enßlin 1965
Pelagius 13 XIX,1 226 Enßlin 1965
Pelagius 14 XIX,1 226 Enßlin 1965
Pelagius 15 XIX,1 226 Enßlin 1965
Pelagius 16 XIX,1 226 Enßlin 1965
Pelagius 17 XIX,1 226 Enßlin 1965
Pelagius 18 XIX,1 226 Enßlin 1965
Pelagius 18a S VII 836 Nagl 1944
Pelagius 19 XIX,1 226 Dinkler 1981
Pelago XIX,1 242 Stein, [Arthur] 1950
Pelagon XIX,1 242 Keyßner 1978
Pelagon 1 XIX,1 242 Keyßner 1978
Pelagon 2 XIX,1 243 Keyßner 1978
Pelagon 3 XIX,1 243 Keyßner 1978
Pelagon 4 XIX,1 243 Keyßner 1978
Pelagon 5 XIX,1 243 Keyßner 1978
Pelagon 6 XIX,1 243 Keyßner 1978
Pelagon 7 XIX,1 243 Keyßner 1978
Pelagon 8 XIX,1 243 Keyßner 1978
Pelagon 9 XIX,1 243 Berve 1979
Pelagones, Pelagonia 1 XIX,1 243 Oberhummer 1944
Pelagones, Pelagonia 2 XIX,1 244 Oberhummer 1944
Pelagones, Pelagonia 3 XIX,1 244 Oberhummer 1944
Pelagonia XIX,1 245 Ziegler 1974
Pelagonius XIX,1 245 Kroll 1939
Pelagos XIX,1 245 Bölte 1943
Pelaia XIX,1 245 Schmidt
Pelanor XIX,1 246
Pelanos 1 XIX,1 246 Ziehen 1949
Pelanos 2 XIX,1 250 Ziehen 1949
Pelarge XIX,1 250 Krischan 3333
Pelasgia 1 XIX,1 251 Schmidt
Pelasgia 2 XIX,1 251 Stählin 1936
Pelasgias XIX,1 251 Schmidt
Pelasgikos XIX,1 251 Schmidt
Pelasgiotis XIX,1 251
Pelasgis 1 XIX,1 251 Schmidt
Pelasgis 2 XIX,1 251 Schmidt
Pelasgischer Busen XIX,1 252 Stählin 1936
Pelasgisches Argos XIX,1 252 Stählin 1936
Pelasgoi XIX,1 252 Schachermeyr 1987
Pelasgos XIX,1 256 Krischan 3333
Pelasgos 1 XIX,1 258 Krischan 3333
Pelasgos 2 XIX,1 259 Krischan 3333
Pelasgos 3 XIX,1 259 Krischan 3333
Pelasgos 4 XIX,1 259 Krischan 3333
Pelasgos 5 XIX,1 259 Krischan 3333
Pelasgos 6 XIX,1 260 Krischan 3333
Pelasgos 7 XIX,1 260 Krischan 3333
Pelasgos 8 XIX,1 260 Krischan 3333
Pelasgos 9 XIX,1 260 Krischan 3333
Pelasgos 10 XIX,1 260 Krischan 3333
Pelasgos 11 XIX,1 260 Krischan 3333
Pelasgos 12 XIX,1 261 Krischan 3333
Pelasgos 13 XIX,1 261 Krischan 3333
Pelasgos 14 XIX,1 261 Krischan 3333
Pelasgos 15 XIX,1 261 Krischan 3333
Pelasgos 16 XIX,1 261 Krischan 3333
Pelasgos 17 XIX,1 261 Krischan 3333
Pelasgos 18 XIX,1 261 Krischan 3333
Pelatai XIX,1 261 Schulthess 1939
Pelates XIX,1 264 Kroll 1939
Peldekeites XIX,1 264 Oppermann 1982
Pele... XIX,1 265 Krischan 3333
pele 1 XIX,1 264 Fiesel 1937
pele 2 XIX,1 265 Stählin 1936
pele 3 XIX,1 265 Herbst 1936
Pelecianus XIX,1 265 Philipp 1968
Pele(i)a XIX,1 265 Ruge 1943
Peleiades XIX,1 266 Kroll 1939
Pelekas XIX,1 267 Ruge 1943
Pelekes XIX,1 267 Wrede 1990
Pelekos XIX,1 268 Windberg 3333
Pelenaria XIX,1 268 Windberg 3333
Pelendones XIX,1 269 Schulten 1960
Pelendova XIX,1 269 Polaschek 1974
Pelethronion XIX,1 269 Stählin 1936
Pelethronios XIX,1 270 Krischan 3333
Peleus 1 XIX,1 271 Lesky 1981
Peleus 2 XIX,1 308 Enßlin 1965
Pelia XIX,1 308 Schmidt
Peliades XIX,1 308 Scherling 3333
Peliala XIX,1 317 Sturm 1937
Pelianius XIX,1 317 Münzer 1942
Pelias 1 XIX,1 317 Ziegler 1974
Pelias 2 XIX,1 317 Scherling 3333
pelias 3 XIX,1 326 Fiesel 1937
Pelicus XIX,1 326 Münzer 1942
Peliganon XIX,1 327 Ruge 1943
Pelikan S VIII 467-468 Gossen 1946
Pelike S VII 847 Lorentz 1968
Pelina XIX,1 327 Ehlers 1988
Pelinaion XIX,1 327
Pelinna 1 XIX,1 327 Stählin 1936
Pelinna 2 XIX,1 338
Pelin(n)aion XIX,1 338 Herbst 1936
Pelion 1 XIX,1 339 Stählin 1936
Pelion 2 XIX,1 341 Stählin 1936
Pelkin S VII 847 Kirsten 1987
Pella 1 XIX,1 341
Pella 2 XIX,1 341 Stählin 1936
Pella 3 XIX,1 341 Oberhummer 1944
Pella 4 XIX,1 348 Honigmann 1954
Pella 5 XIX,1 350 Honigmann 1954
Pella 6 XIX,1 350 Honigmann 1954
Pella 6a R 183
Pella 7 XIX,1 350 Münzer 1942
Pella 8 S VII 848 Lorentz 1968
Pellacontes XIX,1 350
Pellaeus pagus XIX,1 350 Sturm 1937
Pellana 1 XIX,1 350 Bölte 1943
Pellana 2 XIX,1 353 Bölte 1943
Pellanios XIX,1 353 Schmidt
Pellanis XIX,1 353 Bölte 1943
Pellaon XIX,1 353 Philipp 1968
Pellarius XIX,1 353 Schneider, K[arl] 1956
Pellas 1 XIX,1 353 Keyßner 1978
Pellas 2 XIX,1 353 Keyßner 1978
Pellena XIX,1 353 Philipp 1968
Pellene, Pallene 1 XIX,1 354 Meyer, Ernst 1975
Pellene, Pallene 2 XIX,1 366 Meyer, Ernst 1975
Pelles XIX,1 367 Keyßner 1978
Pellichos XIX,1 367 Kroll 1939
Pellinion XIX,1 367 Lorentz 1968
Pellio 1 XIX,1 367 Schneider, K[arl] 1956
Pellio 2 XIX,1 369
Pellis XIX,1 369 Schneider, K[arl] 1956
Pellonia XIX,1 373 Ehlers 1988
Pelloriarcha XIX,1 373
Pelodes XIX,1 373 Oberhummer 1944
Pelodes kolpos XIX,1 373 Sturm 1937
Pelope XIX,1 374 Keil 1963
Pelopia 1 XIX,1 374 Keyßner 1978
Pelopia 2 XIX,1 374
Pelopia 3 XIX,1 374 Keyßner 1978
Pelopia 4 XIX,1 375 Keil 1963
Pelopidas XIX,1 375 Reincke 1984
Peloponnesos XIX,1 380 Meyer, Ernst 1975
Pelopos Nesoi XIX,1 391
Pelops S VII 849 Scherling 3333
Pelops 1 XIX,1 391
S VII 849 Scherling 3333
Pelops 1a S VII 865 Scherling 3333
Pelops 1b S VII 865 Scherling 3333
Pelops 1c S VII 866 Scherling 3333
Pelops 2 XIX,1 391 Kirchner 1940
Pelops 3 XIX,1 391 Ehrenberg 1976
Pelops 3a S XII 1019-1021 Olshausen 5555
Pelops 4 XIX,1 391 Münzer 1942
Pelops 5 XIX,1 391 Deichgräber 1984
Pelopsinselchen XIX,1 392 Herbst 1936
Pelor 1 XIX,1 393 Wüst 1959
Pelor 2 XIX,1 393 Wüst 1959
Pelor 3 XIX,1 394 Wüst 1959
Peloreus XIX,1 394
Peloria 1 XIX,1 394 Meyer, Ernst 1975
Peloria 2 XIX,1 394 Ziehen 1949
Peloriaca XIX,1 396
Peloriarca XIX,1 396 Eilers 1989
Pelorias 1 XIX,1 397 Wüst 1959
Pelorias 2 XIX,1 397 Ziegler 1974
Pelorios 1 XIX,1 400 Schmidt
Pelorios 2 XIX,1 401 Schmidt
Peloros 1 XIX,1 401 Herrmann 1945
Peloros 2 XIX,1 401
Peloros 3 XIX,1 401 Wüst 1959
Pelso lacus S XI 1049-1051 Mócsy 1987
Peltai XIX,1 401 Ruge 1943
Peltastai XIX,1 403 Lammert, Friedrich 1956
Pelte XIX,1 406 Lammert, Friedrich 1956
Peltenos XIX,1 407 Oppermann 1982
Peltuinum XIX,1 407 Philipp 1968
Pelva S XI 1051-1054 Alföldy 2011
Pelus XIX,1 407 Herbst 1936
Pelusion 1 XIX,1 407 Kees 1964
Pelusion 2 XIX,1 415 Kees 1964
Pelysion XIX,1 415 Sontheimer 1984
Pembeli XIX,1 415 Schulten 1960
Peme XIX,1 415 Kees 1964
Pempelos XIX,1 416 Fritz 1985
pemphetru XIX,1 416 Fiesel 1937
Pemph-os S IX 825 Helck 1993
Pemphredo XIX,1 416 Wüst 1959
Pempte XIX,1 417 Kees 1964
Penates (Di) XIX,1 417 Weinstock 1971
Peneios 1 XIX,1 457 Meyer, Ernst 1975
Peneios 2 XIX,1 458 Stählin 1936
Peneleos XIX,1 459 Wüst 1959
Penelope XIX,1 460 Wüst 1959
Penesten 1 XIX,1 494 Miltner, Franz 1959
Penesten 2 XIX,1 495 Miltner, Franz 1959
Penia XIX,1 495 Voigt 1962
Peniculus XIX,1 497 Hug 1950
Penii XIX,1 497 Schulten 1960
Penius XIX,1 497 Kroll 1939
Penkalas XIX,1 497 Ruge 1943
Penkeleus XIX,1 498 Ruge 1943
Penne loci XIX,1 498
Penninus 1 XIX,1 498
Penninus 2 XIX,1 498
Pennocrucium XIX,1 498 MacDonald 1940
Pennolucos XIX,1 498 Linckenheld 1976
Pennus XIX,1 498 Münzer 1942
Pensum XIX,1 498 Hug 1950
Pentadaktylos XIX,1 499 Kees 1964
Pentademitai XIX,1 500 Ruge 1943
Pentadia 1 XIX,1 500 Enßlin 1965
Pentadia 2 XIX,1 500 Enßlin 1965
Pentadius 1 XIX,1 500 Enßlin 1965
Pentadius 2 XIX,1 501 Enßlin 1965
Pentadius 3 XIX,1 501 Enßlin 1965
Pentadius 4 XIX,1 501 Enßlin 1965
Pentadius 5 XIX,1 501 Lenz 1969
Pentadrachmon XIX,1 503 Schwabacher 1972
Pentagramma XIX,1 504 Stein, O[tto] 1942
Pentakomia 1 XIX,1 504 Hölscher 1955
Pentakomia 2 XIX,1 504 Hölscher 1955
Pentakomia 3 XIX,1 504 Hölscher 1955
Pentakosiomedimnoi XIX,1 504 Schulthess 1939
Pentalitron XIX,1 508 Schwabacher 1972
Pentanummion XIX,1 508 Schwabacher 1972
Pentaploa XIX,1 508 Hanell 1970
Pentapolis 1 XIX,1 508 Oberhummer 1944
Pentapolis 2 XIX,1 509 Ruge 1943
Pentapolis 3 XIX,1 509 Kees 1964
Pentapolis 4 XIX,1 510 Honigmann 1954
Pentapolis 5 XIX,1 511 Honigmann 1954
Pentapolis 6 XIX,1 511 Stein, O[tto] 1942
Pentaschoinon XIX,1 512 Kees 1964
Pentasila XIX,1 512 Fiesel 1937
Pentateuch XIX,1 513 Eissfeldt 1973
Pentathlon XIX,1 524 Jüthner 1945
Pentathlos S XV 296-297 Fischer 4444
Pente grammai XIX,1 528
Pentekontadrachmon XIX,1 528 Schwabacher 1972
Pentekontalitron XIX,1 529 Schwabacher 1972
Pentekontarchos XIX,1 529
Pentekonteres XIX,1 529 Miltner, Franz 1959
Pentekontoros XIX,1 529 Miltner, Franz 1959
Pentekoste XIX,1 531 Schwahn 3333
Pentekostologoi XIX,1 532 Ziebarth 1944
Pentekostys XIX,1 532 Lammert, Friedrich 1956
Pentele XIX,1 532 Wrede 1990
Penteleia (-on) XIX,1 533 Meyer, Ernst 1975
Pentelikon XIX,1 534 Wrede 1990
Pentere XIX,1 534 Miltner, Franz 1959
Penteteris XIX,1 537 Ziehen 1949
Penthesileia S VII 868 Schwenn 1955
Pentheus XIX,1 542 Göber 1961
Penthilidai XIX,1 549 Hanslik 1982
Penthilos 1 XIX,1 550 Hanslik 1982
Penthilos 2 XIX,1 550 Hanslik 1982
Pentobolon XIX,1 550 Schwabacher 1972
Pentonkion XIX,1 551 Schwabacher 1972
Pentri XIX,1 551 Philipp 1968
Penus Vestae XIX,1 551
Peos Artemidos XIX,1 551 Kees 1964
Peparethos 1 XIX,1 551 Herbst 1936
Peparethos 2 XIX,1 558 Herbst 1936
Peparethos 3 XIX,1 559 Herbst 1936
Peperine XIX,1 559 Stein, O[tto] 1942
Pephnos XIX,1 559 Bölte 1943
Pephrasmenos XIX,1 560 Orinsky 1990
Pephredo XIX,1 560
Peplos, ho 1 XIX,1 560 Schuppe 3333
Peplos, ho 2 XIX,1 561 Forbes 2001
Pepuza 1 XIX,1 562 Ruge 1943
Pepuza 2 XIX,1 563 Ruge 1943
Pepylychnos XIX,1 563
Pera 1 XIX,1 563 Ruge 1943
Pera 2 XIX,1 563 Wotke 1960
Peraequatores XIX,1 564 Enßlin 1965
Peraia 1 XIX,1 565 Meyer, Ernst 1975
Peraia 2 XIX,1 566 Meyer, Ernst 1975
Peraia 3 XIX,1 582 Ruge 1943
Peraia 4 XIX,1 583 Ruge 1943
Peraia 5 XIX,1 583 Ruge 1943
Peraia 6 XIX,1 585 Ruge 1943
Peraia 6a S XII 1021-1022 Meyer, Ernst 1975
Peraia 7 XIX,1 585 Honigmann 1954
Peraia 3-6 XIX,1 582 Ruge 1943
Peraitheis XIX,1 586 Meyer, Ernst 1975
Peranios XIX,1 586 Enßlin 1965
Perasia XIX,1 587 Oppermann 1982
Peratos XIX,1 588 Göber 1961
Perceiana XIX,1 588 Schulten 1960
Percennius 1 XIX,1 588 Münzer 1942
Percennius 2 XIX,1 588 Stein, [Arthur] 1950
Percennius 3 XIX,1 588 Stein, [Arthur] 1950
Percennius 4 XIX,1 588 Groag 1945
Percennius 5 XIX,1 588 Groag 1945
Percennius 6 XIX,1 589 Groag 1945
Percennius 7 XIX,1 589 Kroll 1939
Percernes XIX,1 589
Perdiccas XIX,1 589
Perdikes XIX,1 589 Windberg 3333
Perdikiai XIX,1 589 Ruge 1943
Perdikkas XIX,1 590 Geyer 1938
Perdikkas 1 XIX,1 590 Geyer 1938
Perdikkas 2 XIX,1 590 Geyer 1938
Perdikkas 3 XIX,1 602 Geyer 1938
Perdikkas 4 XIX,1 604 Geyer 1938
Perdikkas 5 XIX,1 614 Geyer 1938
Perdikkas 6 XIX,1 614 Geyer 1938
Perdikkas 7 XIX,1 614 Schoch 1967
Perdikkas 8 XIX,1 615
Perdix 1 XIX,1 615 Göber 1961
Perdix 2 XIX,1 615 Göber 1961
Perduellio XIX,1 615 Brecht 1965
Peregrinatio ad loca sancta S VII 875 Wotke 1960
Peregrinus 1 XIX,1 639 Kübler, B[ernhard] 1940
Peregrinus 2 XIX,1 655 Enßlin 1965
Peregrinus 3 XIX,1 656 Enßlin 1965
Peregrinus 4 XIX,1 656 Enßlin 1965
Peregrinus 5 XIX,1 656 Enßlin 1965
Peregrinus 6 XIX,1 656
Peregrinus 7 XIX,1 656
Peregrinus 8 XIX,1 656
Peregrinus 9 XIX,1 656 Enßlin 1965
Peregrinus 10 XIX,1 656 Enßlin 1965
Peregrinus 11 XIX,1 656 Enßlin 1965
Peregrinus 12 XIX,1 656 Enßlin 1965
Peregrinus 13 XIX,1 656 Enßlin 1965
Peregrinus 14 XIX,1 656 Enßlin 1965
Peregrinus 15 XIX,1 656 Enßlin 1965
Peregrinus 16 XIX,1 656 Fritz 1985
Pereia S VII 885 Kirsten 1987
Perellia Romana XIX,1 663 Enßlin 1965
Perellius XIX,1 663 Münzer 1942
Perellos XIX,1 663 Lippold, Georg 1954
Perennis 1 XIX,1 663 Petrikovits 2010
Perennis 2 XIX,1 663
Pereus 1 XIX,1 663 Göber 1961
Pereus 2 XIX,1 664 Göber 1961
Perfectissimus XIX,1 664 Enßlin 1965
Perfica XIX,1 683 Ehlers 1988
Pergaia XIX,1 683 Oppermann 1982
Pergamene XIX,1 690 Schmidt
Pergamenius XIX,1 690
Pergament XIX,1 690
Pergamius 1 XIX,1 690 Enßlin 1965
Pergamius 2 XIX,1 690 Enßlin 1965
Pergamius 3 XIX,1 690 Enßlin 1965
Pergamius 4 XIX,1 690 Enßlin 1965
Pergamon 1 XIX,1 691
Pergamon 2 XIX,1 691 Oberhummer 1944
Pergamon 3 XIX,1 1235 Zschietzschmann 1976
Pergamos 1 XIX,1 691 Göber 1961
Pergamos 2 XIX,1 692 Herbst 1936
Pergamos 3 XIX,1 693 Stein, [Arthur] 1950
Pergamos 4 XIX,1 693 Sieveking 1942
Pergantion XIX,1 693 Linckenheld 1976
Pergase XIX,1 693 Wrede 1990
Pergasos XIX,1 693 Andrée[-Hanslik] 1951
Perge 1 XIX,1 694 Philipp 1968
Perge 2 XIX,1 694 Ruge 1943
Pergula XIX,1 704 Ebert 1971
Pergusta S VII 892 Goessler 1956
Periaktos XIX,1 704 Fensterbusch 1978
Perialkes XIX,1 704 Andrée[-Hanslik] 1951
Periandros 1 XIX,1 704 Schachermeyr 1987
Periandros 2 XIX,1 717 Kroll 1939
Periapis XIX,1 717 Andrée[-Hanslik] 1951
Perias XIX,1 717 Geyer 1938
Periasasostra XIX,1 717 Keil 1963
Peribaso XIX,1 718 Schmidt
Periblemaia XIX,1 718 Hanell 1970
Peribleptos XIX,1 718
Periboia 1 XIX,1 718 Zwicker 1969
Periboia 2 XIX,1 718 Zwicker 1969
Periboia 3 XIX,1 718 Zwicker 1969
Periboia 4 XIX,1 718 Zwicker 1969
Periboia 5 XIX,1 718 Zwicker 1969
Periboia 6 XIX,1 718 Zwicker 1969
Periboia 7 XIX,1 718 Zwicker 1969
Periboia 8 XIX,1 718 Zwicker 1969
Periboia 9 XIX,1 718 Zwicker 1969
Periboia 10 XIX,1 719 Zwicker 1969
Periboia 11 XIX,1 719 Zwicker 1969
Periboia 12 XIX,1 719 Zwicker 1969
Pericharaxis XIX,1 720 Ruge 1943
Periculosa XIX,1 720 Enßlin 1965
Peridea 1 XIX,1 720 Andrée[-Hanslik] 1951
Peridea 2 XIX,1 720 Andrée[-Hanslik] 1951
Perideipnon XIX,1 720 Pfister 1967
Perideraia XIX,1 724 Herzog-Hauser 1953
Peridobonum S VII 892 Goessler 1956
Peridrome 1 S VII 892 Pax 1993
Peridrome 2 S VII 898 Pauli 1976
Peridromoi XIX,1 725 Hanell 1970
Perieget XIX,1 725 Bischoff
Periepios XIX,1 742 Sontheimer 1984
Perierbidoi XIX,1 743 Herrmann 1945
Perieres 1 XIX,1 743 Göber 1961
Perieres 2 XIX,1 743 Göber 1961
Perieres 3 XIX,1 744 Göber 1961
Perieres 4 XIX,1 744 Göber 1961
Perieres 5 XIX,1 744 Göber 1961
Periergos XIX,1 744 Kolf 1956
Perigenes 1 XIX,1 744 Schoch 1967
Perigenes 2 XIX,1 744 Schoch 1967
Perigenes 3 XIX,1 745 Enßlin 1965
Perigenes 4 XIX,1 745 Enßlin 1965
Perigenes 4a S VIII 468 Lippold, Georg 1954
Perigenes 5 XIX,1 745 Lippold, Georg 1954
Perigenes 6 S X 531 Bonaria 2004
Perigenes 7 S XI 1054-1055 Michler 2001
Perigune XIX,1 745 Göber 1961
Perikastor XIX,1 746 Zwicker 1969
Perikephalaia XIX,1 746 Herzog-Hauser 1953
Perikionios XIX,1 747 Schmidt
Perikleides 1 XIX,1 747 Kroll 1939
Perikleides 2 XIX,1 747 Ehrenberg 1976
Perikleidon 1 XIX,1 748 Ruge 1943
Perikleidon 2 XIX,1 748 Ruge 1943
Perikleitos 1 XIX,1 748 Kroll 1939
Perikleitos 2 XIX,1 748 Kroll 1939
Perikleitos 3 XIX,1 748 Lippold, Georg 1954
Perikles 1 XIX,1 748 Miltner, Franz 1959
Perikles 2 XIX,1 790 Miltner, Franz 1959
Perikles 3 XIX,1 791 Miltner, Franz 1959
Perikles 4 XIX,1 791 Miltner, Franz 1959
Perikles 5 XIX,1 791 Miltner, Franz 1959
Perikles 5a S XV 297 Fischer 4444
Perikles 5b S XV 297-298 Borchhardt 5555
Perikles 6 XIX,1 791 Münzer 1942
Perikles 7 XIX,1 792 Enßlin 1965
Perikles 8 S VII 899 Beutler 1975
Periklos XIX,1 792 Scherling 3333
Periklymene XIX,1 792 Scherling 3333
Periklymenos 1 XIX,1 792 Scherling 3333
Periklymenos 2 XIX,1 792 Scherling 3333
Periklymenos 3 XIX,1 792 Scherling 3333
Periklymenos 4 XIX,1 793 Scherling 3333
Periklymenos 5 XIX,1 794 Lippold, Georg 1954
Periklytos XIX,1 794 Lippold, Georg 1954
Periktione 1 XIX,1 794 Fritz 1985
Periktione 2 XIX,1 794 Fritz 1985
Perikymasioi XIX,1 795 Oldfather 1945
Perilaos 1 XIX,1 796 Kolf 1956
Perilaos 2 XIX,1 796 Kolf 1956
Perilaos 3 XIX,1 796 Kolf 1956
Perilaos 4 XIX,1 796 Kolf 1956
Perilaos 5 XIX,1 796 Kolf 1956
Perilaos 6 XIX,1 796 Kroll 1939
Perilaos 7 XIX,1 796 Berve 1979
Perilaos 8 XIX,1 796 Hoffmann 1969
Perilaos 9 XIX,1 797 Lippold, Georg 1954
Perileis XIX,1 798 Ruge 1943
Perillos 1 XIX,1 798 Berve 1979
Perillos 2 XIX,1 798
Perimede 1 XIX,1 798 Kolf 1956
Perimede 2 XIX,1 798 Kolf 1956
Perimede 3 XIX,1 798 Kolf 1956
Perimede 4 XIX,1 798 Kolf 1956
Perimede 5 XIX,1 798 Kolf 1956
Perimede 6 XIX,1 798 Kolf 1956
Perimedes 1 XIX,1 798 Kolf 1956
Perimedes 2 XIX,1 798 Kolf 1956
Perimedes 3 XIX,1 798 Kolf 1956
Perimedes 4 XIX,1 799 Kolf 1956
Perimedes 5 XIX,1 799 Kolf 1956
Perimedes 6 XIX,1 799 Kolf 1956
Perimedes 7 XIX,1 799 Kolf 1956
Perimele 1 XIX,1 799 Kolf 1956
Perimele 2 XIX,1 799 Kolf 1956
Perimele 3 XIX,1 799 Kolf 1956
Perimele 4 XIX,1 799 Kolf 1956
Perimos XIX,1 799 Kolf 1956
Perimoula XIX,1 799 Stein, O[tto] 1942
Perineike XIX,1 801 Kolf 1956
Perineo XIX,1 801 Miltner, Franz 1959
Perinkarei XIX,1 802 Stein, O[tto] 1942
Perinthos 1 XIX,1 802 Oberhummer 1944
Perinthos 2 XIX,1 813 Oberhummer 1944
Periodonikes XIX,1 813 Montgomery 5555
Perioikoi 1 XIX,1 816 Larsen 1974
Perioikoi 2 XIX,1 833 Gisinger 1964
Perioria XIX,1 837 Hanell 1970
Peripatos S VII 899 Brink 1994
Peripetasma XIX,1 837 Hug 1950
Periphallia XIX,1 837 Herter 1984
Periphas 1 XIX,1 837 Treidler 1968
Periphas 2 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphas 3 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphas 4 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphas 5 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphas 6 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphas 7 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphas 8 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphas 9 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphas 10 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphas 11 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphemos XIX,1 838 Treidler 1968
Periphetes 1 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphetes 2 XIX,1 838 Treidler 1968
Periphetes 3 XIX,1 839 Treidler 1968
Periphetes 4 XIX,1 839 Treidler 1968
Periphetes 5 XIX,1 839 Treidler 1968
Periplus 1 XIX,1 839 Miltner, Franz 1959
Periplus 2 XIX,1 841 Gisinger 1964
Peripoiesis XIX,1 850 Berneker 1983
Peripolion XIX,1 851 Oldfather 1945
Peripoloi XIX,1 852 Hommel 1996
Peripoltas XIX,1 856 Kroll 1939
Periporphyros agon S VII 949 Morel 1973
Perirrhanteria XIX,1 856 Ziehen 1949
Perirrheusa XIX,1 857 Herbst 1936
Perisadies XIX,1 857 Polaschek 1974
Periskelis XIX,1 858 Andrée[-Hanslik] 1951
Periskythismos S XI 1055-1061 Michler 2001
Peristera XIX,1 858
Peristere XIX,1 859 Honigmann 1954
Peristeria XIX,1 859 Enßlin 1965
Peristerides XIX,1 859 Burr 1975
Peristerius XIX,1 859
Peristhenes 1 XIX,1 859 Treidler 1968
Peristhenes 2 XIX,1 859 Treidler 1968
Peristiarchos XIX,1 859 Hanell 1970
Peristromata XIX,1 859
Peristylium XIX,1 860 Ebert 1971
S VII
Peritanos XIX,1 860 Treidler 1968
Peritetanos XIX,1 860
Perithoidai XIX,1 860 Wrede 1990
Peritia XIX,1 861 Hanell 1970
Peritios XIX,1 861 Sontheimer 1984
Periurium XIX,1 862
Perius XIX,1 862 Treidler 1968
Perkalon XIX,1 862 Ehrenberg 1976
Perkos XIX,1 862 Wüst 1959
Perkote XIX,1 862 Ruge 1943
Perkotharioi XIX,1 865 Oldfather 1945
Perlen XIX,1 865
Perlhuhn XIX,1 865 Steier 1939
Perlmutter XIX,1 867 Schramm 1937
Permataïa XIX,1 869 Ruge 1943
Permessos XIX,1 869 Kirsten 1987
Perminoundeis XIX,1 872 Ruge 1943
Perna XIX,1 872 Weinstock 1971
Perne 1 XIX,1 875 Oberhummer 1944
Perne 2 XIX,1 875 Herbst 1936
Pero XIX,1 875 Wüst 1959
Pero 1 XIX,1 875 Wüst 1959
Pero 2 XIX,1 876 Wüst 1959
Pero 3 XIX,1 876 Wüst 1959
Pero 4 XIX,1 877 Wüst 1959
Pero 5 XIX,1 877 Schuppe 3333
Perochtheos XIX,1 878 Oldfather 1945
Peroe XIX,1 878 Kirsten 1987
Perokia (?) XIX,1 879 Ruge 1943
Perontikon XIX,1 879 Oberhummer 1944
Peroratio XIX,1 879 Meyer, Herbert 4444
Perorsi XIX,1 886 Windberg 3333
Perous XIX,1 887 Enßlin 1965
Peroz 1 XIX,1 887 Enßlin 1965
Peroz 2 XIX,1 889 Enßlin 1965
Peroz 3 XIX,1 889 Enßlin 1965
Peroz 4 XIX,1 889 Enßlin 1965
Peroz 5 XIX,1 890 Enßlin 1965
Perpendybris XIX,1 890 Oppermann 1982
Perpenna 1 XIX,1 890
Perpenna 2 XIX,1 890 Enßlin 1965
Perperene XIX,1 890 Ruge 1943
Perperius XIX,1 892
Perperna XIX,1 892 Münzer 1942
Perperna 1 XIX,1 893 Münzer 1942
Perperna 2 XIX,1 893 Münzer 1942
Perperna 3 XIX,1 893 Münzer 1942
Perperna 4 XIX,1 894 Münzer 1942
Perperna 5 XIX,1 896 Münzer 1942
Perperna 6 XIX,1 897 Münzer 1942
Perperna 7 XIX,1 901 Münzer 1942
Perperna 8 XIX,1 901 Münzer 1942
Perpetua 1 XIX,1 901 Campenhausen 1989
Perpetua 2 XIX,1 902 Enßlin 1965
Perpetuarius XIX,1 902 Enßlin 1965
Perpetuus 1 XIX,1 904 Enßlin 1965
Perpetuus 2 XIX,1 904
Perpetuus 3 XIX,1 904 Enßlin 1965
Perpetuus 4 XIX,1 904 Enßlin 1965
Perramos XIX,1 904
Perranthes XIX,1 904 Oberhummer 1944
Perre XIX,1 904 Honigmann 1954
Perrebius XIX,1 906 Enßlin 1965
Perreus XIX,1 906 Scherling 3333
Perrhaebi XIX,1 906 Lenk 1983
Perrhidai XIX,1 909 Wrede 1990
Persa 1 XIX,1 909
Persa 2 XIX,1 909 Sturm 1937
Persai XIX,1 910 Zucker 1973
Persaios 1 XIX,1 926 Deichgräber 1984
Persaios 2 XIX,1 931 Lippold, Georg 1954
Persaios 3 XIX,1 931
Persakra XIX,1 931 Stein, O[tto] 1942
Persarmenia XIX,1 932 Sturm 1937
Perse 1 XIX,1 938 Wüst 1959
Perse 2 XIX,1 940
Persea XIX,1 940 Steier 1939
Perseia XIX,1 944 Meyer, Ernst 1975
Perseis XIX,1 944 Oberhummer 1944
Perseon XIX,1 944 Oldfather 1945
Persephone XIX,1 944 Bräuninger 1945
Persepolis XIX,1 1263 Sturm 1937
Perseptolis XIX,1 972 Wüst 1959
Perses 1 XIX,1 973 Wüst 1959
Perses 2 XIX,1 973 Wüst 1959
Perses 3 XIX,1 974 Wüst 1959
Perses 4 XIX,1 974 Wüst 1959
Perses 5 XIX,1 975 Wüst 1959
Perses 6 XIX,1 977 Peek 1994
Persetis XIX,1 977 Polaschek 1974
Perseverantius XIX,1 977 Enßlin 1965
Perseus 1 XIX,1 978 Catterall 1972
Perseus 2 XIX,1 992 Trowbridge 1941
Perseus 3 XIX,1 992 Trowbridge 1941
Perseus 4 XIX,1 992 Rathmann 3333
Perseus 5 XIX,1 Perseus (Makedonien)(WP de) 996 Geyer 1938
Perseus 6 XIX,1 1021 Oldfather 1945
Perseus 7 XIX,1 1021 Orinsky 1990
Perseus 8 XIX,1 1022 Lippold, Georg 1954
Perseutas XIX,1 1022 Brandenstein 1967
Persica (Pfirsich) XIX,1 1022 Steier 1939
Persicus sinus XIX,1 1025
Persidicus XIX,1 1026 Preisendanz 1968
Persidius XIX,1 1026 Enßlin 1965
Persike XIX,1 1026 Oppermann 1982
Persikos Kolpos XIX,1 1029
Persis 1 XIX,1 1029
S XII 1022-1038 Hinz 1992
Persis 2 XIX,1 1029 Ruge 1943
Persis 3 XIX,1 1030 Kroll 1939
Persischer Meerbusen XIX,1 1030 Herrmann 1945
Persisches Münzsystem XIX,1 1033 Schwabacher 1972
Persithea XIX,1 1035 Schmidt
Persius 1 XIX,1 1035 Münzer 1942
Persius 2 XIX,1 1035 Münzer 1942
Persius 3 XIX,1 1035 Münzer 1942
Persius 4 XIX,1 1035 Münzer 1942
Persius 5 XIX,1 Aulus Persius Flaccus(WP de)
Aulus Persius Flaccus(WS de)
1036
S VII
Persius 6 XIX,1 1036 Münzer 1942
Perso XIX,1 1036 Trowbridge 1941
Persona 1 XIX,1 Maske(WP de) 1036 Blumenthal 1945
Persona 2 XIX,1 1040 Düll 1979
Personenstand XIX,1 1041 Weiss, Egon 1953
Personifikationen XIX,1 1042 Stoessl 1988
Perta 1 XIX,1 1058 Heichelheim 1968
Perta 2 XIX,1 1058 Ruge 1943
Pertica XIX,1 1059 Schulten 1960
Perticianenses XIX,1 1060 Ziegler 1974
Pertinax 1 XIX,1 1060
Pertinax 2 XIX,1 1060 Enßlin 1965
Pertunda XIX,1 1060 Ehlers 1988
Pertusa 1 XIX,1 1060 Schulten 1960
Pertusa 2 XIX,1 1060 Windberg 3333
Pervicciacum XIX,1 1061 Linckenheld 1976
Pervigilium XIX,1 1061 Hanell 1970
Pervigilium Veneris XIX,1 1062 Lenz 1969
Pervincus XIX,1 1068 Enßlin 1965
Perula XIX,1 1068 Enßlin 1965
Perusia XIX,1 1068 Banti 1978
Perusium XIX,1 1085 Philipp 1968
Pes XIX,1 1085 Becher 3333
Pescennius XIX,1 1086 Münzer 1942
S VII
Pescennius 1 XIX,1 1086 Kroll 1939
Pescennius 1a S XII 1038 Hanslik 1982
Pescennius 2 XIX,1 1086 Reusch 1995
Pescennius 3 XIX,1 1102 Reusch 1995
Pescennius 4 XIX,1 1102 Polaschek 1974
Pescennius 5 XIX,1 1102 Stein, [Arthur] 1950
Pesendarai XIX,1 1102 Windberg 3333
Peskenia XIX,1 1102 Ruge 1943
Pesla XIX,1 1103 Kees 1964
Pesseia XIX,1 1103
Pesside XIX,1 1103 Windberg 3333
Pessinus XIX,1 1104 Ruge 1943
Pessium XIX,1 1113 Polaschek 1974
Pessongoi XIX,1 1113 Ruge 1943
Pessulus XIX,1 1113 Schneider, K[arl] 1956
Pestici XIX,1 1115 Diehl, Erich 1952
Pet..., L. XIX,1 1115 Stein, [Arthur] 1950
Peta XIX,1 1115 Windberg 3333
Petachnon XIX,1 1115 Lorentz 1968
Petageitnios XIX,1 1115 Sontheimer 1984
Petaliai XIX,1 1117 Geyer 1938
Petalismos XIX,1 1117 Hommel 1996
Petalos XIX,1 1119 Oldfather 1945
Petara XIX,1 1119 Ruge 1943
Petaraios, Petareus XIX,1 1119 Oppermann 1982
Petason XIX,1 1119 Ruge 1943
Petasos XIX,1 1119 Schuppe 3333
Petavonium XIX,1 1124 Schulten 1960
Petauron XIX,1 1124 Montgomery 5555
Petbe XIX,1 1125 Rusch 3333
Peteesis XIX,1 1125 Kroll 1939
Petelia XIX,1 1125 Philipp 1968
Petelinus 1 XIX,1 1126 Weiss, J[akob] 3333
Petelinus 2 XIX,1 1127 Stein, [Arthur] 1950
Petellides XIX,1 1127 Laqueur 1959
Petelos XIX,1 1127 Herbst 1936
Petempamentis XIX,1 1127 Rusch 3333
Petenes XIX,1 1127 Miller 3333
Petenissos XIX,1 1127 Ruge 1943
Petensenis XIX,1 1128 Rusch 3333
Petensetis XIX,1 1128 Rusch 3333
Peteon XIX,1 1128 Kirsten 1987
Peteos XIX,1 1130 Türk 1948
Peteris XIX,1 1130 Schulten 1960
Petesi XIX,1 1130 Lippold, Georg 1954
Petesuchos XIX,1 1130 Rusch 3333
Pethino XIX,1 1131 Enßlin 1965
Pethion XIX,1 1131 Enßlin 1965
Petia XIX,1 1131
Petialius XIX,1 1131 Enßlin 1965
Peticius XIX,1 1131 Münzer 1942
Peticius 2 S X 531 Bonaria 2004
Petiliana 1 XIX,1 1132 Ziegler 1974
Petiliana 2 XIX,1 1132 Enßlin 1965
Petilianus XIX,1 1132 Dinkler 1981
Petilius 1 XIX,1 1136 Enßlin 1965
Petilius 2 XIX,1 1136 Enßlin 1965
Petilius 3 XIX,1 1136
Petillius XIX,1 1136 Münzer 1942
Petillius 1 XIX,1 1136 Münzer 1942
Petillius 2 XIX,1 1136 Münzer 1942
Petillius 3 XIX,1 1136 Münzer 1942
Petillius 4 XIX,1 1136 Münzer 1942
Petillius 5 XIX,1 1138 Münzer 1942
Petillius 6 XIX,1 1138 Münzer 1942
Petillius 7 XIX,1 1138 Münzer 1942
Petillius 8 XIX,1 1138 Swoboda, E[rich] 1964
Petillius 9 XIX,1 1150 Swoboda, E[rich] 1964
Petillius 10 XIX,1 1150 Swoboda, E[rich] 1964
Petillius 11 XIX,1 1150 Münzer 1942
Petinesca XIX,1 1152 Linckenheld 1976
Petinius XIX,1 1152 Münzer 1942
Πετίργαλα XIX,1 1153 Stein, O[tto] 1942
Petitaros XIX,1 1153 Fiehn 1945
Petitio XIX,1 1153 Schnorr von Carolsfeld 1989
Petnelissos XIX,1 1162
Petobrogen XIX,1 1162 Ruge 1943
Petorritum XIX,1 1163 Wotke 1960
Petorsai XIX,1 1164
Petosarapis XIX,1 1164 Schoch 1967
Petosiris XIX,1 1165 Kroll 1939
Petovio XIX,1 1165
Petra 1 XIX,1 1165 Meyer, Ernst 1975
Petra 2 XIX,1 1166 Meyer, Ernst 1975
Petra 3 XIX,1 1166 Oberhummer 1944
Petra 4 XIX,1 1166 Oberhummer 1944
Petra 5 XIX,1 1168 Ziegler 1974
Petra 6 XIX,1 1169 Polaschek 1974
Petra 7 XIX,1 1170 Ruge 1943
Petra 7a S VII 980 Ruge 1943
Petra 8 XIX,1 1170 Hölscher 1955
S VII
Petra 8a S VII 981 Herrmann 1945
Petra 9 XIX,1 1178 Stein, [Arthur] 1950
Petra pertusa XIX,1 1178 Philipp 1968
Petra sanguinis XIX,1 1179 Philipp 1968
Petra Sogdianae XIX,1 1179 Herrmann 1945
Petraeites XIX,1 1274 Oppermann 1982
Petraeus XIX,1 1179 Stein, [Arthur] 1950
Petraia XIX,1 1179 Türk 1948
Petraios 1 XIX,1 1179 Schmidt
Petraios 2 XIX,1 1180 Schmidt
Petraios 3 XIX,1 1180 Schmidt
Petraios 4 XIX,1 1180 Schmidt
Petraios 5 XIX,1 1180 Schoch 1967
Petraios 6 XIX,1 1181 Münzer 1942
Petras Megas limen XIX,1 1181 Windberg 3333
Petras Mikros limen XIX,1 1181 Windberg 3333
Petreeis XIX,1 1181 Ruge 1943
Petreia XIX,1 1182 Kroll 1939
Petreius XIX,1 1182 Münzer 1942
Petreius 1 XIX,1 1182 Münzer 1942
Petreius 2 XIX,1 1182 Enßlin 1965
Petreius 3 XIX,1 1182 Münzer 1942
Petreius 4 XIX,1 1188 Münzer 1942
Petrella XIX,1 1189
Petrianae XIX,1 1189 MacDonald 1940
Petrichos XIX,1 1189 Kroll 1939
Petrin XIX,1 1190 Ruge 1943
Petrinius XIX,1 1190
Petrinoi XIX,1 1190
Petrinus vicus XIX,1 1190 Philipp 1968
Petris XIX,1 1190 Polaschek 1974
Petrius, ...lius XIX,1 1190 Enßlin 1965
Petrocoricum S XV 298 Bannert 5555
Petrodava XIX,1 1190 Polaschek 1974
Petromantalum XIX,1 1191 Linckenheld 1976
Petron XIX,1 1191 Nestle 1959
Petronas XIX,1 1191 Deichgräber 1984
Petronia XIX,1 1192 Weiss, J[akob] 3333
Petronianus 1 XIX,1 1192 Enßlin 1965
Petronianus 2 XIX,1 1192 Enßlin 1965
Petronii vicus XIX,1 1192 Goessler 1956
Petronius XIX,1 1193 Münzer 1942
Petronius 1 XIX,1 1193 Deichgräber 1984
Petronius 2 XIX,1 1194
Petronius 3 XIX,1 1194
Petronius 4 XIX,1 1194
Petronius 5 XIX,1 1194
Petronius 6 XIX,1 1194
Petronius 7 XIX,1 1195
Petronius 8 XIX,1 1195
Petronius 9 XIX,1 1195
Petronius 10 XIX,1 1195
Petronius 11 XIX,1 1195 Enßlin 1965
Petronius 12 XIX,1 1195
Petronius 13 XIX,1 1195 Koch, Hugo 1940
Petronius 14 XIX,1 1197
Petronius 15 XIX,1 1197
Petronius 16 XIX,1 1197
Petronius 17 XIX,1 1197
Petronius 18 XIX,1 1197
Petronius 19 XIX,1 1197
Petronius 20 XIX,1 1197 Enßlin 1965
Petronius 21 XIX,1 1197 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 22 XIX,1 1199 Hanslik 1982
Petronius 23 XIX,1 1199
Petronius 23a XIX,1 1199 Lippold, Georg 1954
Petronius 24 XIX,1 1199 Hanslik 1982
Petronius 25 XIX,1 1201
Petronius 26 XIX,1 1201 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 27 XIX,1 1201 Hoffmann 1969
Petronius 28 XIX,1 1201 Enßlin 1965
Petronius 29 XIX,1 1201 Kroll 1939
Petronius 30 XIX,1 1214 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 31 XIX,1 1214 Groag 1945
Petronius 32 XIX,1 1214 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 33 XIX,1 1214 Enßlin 1965
Petronius 34 XIX,1 1214 Groag 1945
Petronius 35 XIX,1 1214 Enßlin 1965
Petronius 36 XIX,1 1214 Hoffmann 1969
Petronius 37 XIX,1 1215 Groag 1945
Petronius 38 XIX,1 1215 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 39 XIX,1 1216 Groag 1945
Petronius 40 XIX,1 1216 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 41 XIX,1 1216
Petronius 42 XIX,1 1216
Petronius 43 XIX,1 1216 Groag 1945
Petronius 44 XIX,1 1217 Hoffmann 1969
Petronius 45 XIX,1 1219
Petronius 46 XIX,1 1219 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 47 XIX,1 1219 Groag 1945
Petronius 48 XIX,1 1220 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 49 XIX,1 1220
Petronius 49a S XIV 383 Eck 5555
Petronius 50 XIX,1 1220 Groag 1945
Petronius 51 XIX,1 1220
Petronius 52 XIX,1 1220 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 53 XIX,1 1220 Groag 1945
Petronius 54 XIX,1 1221 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 55 XIX,1 1221 Groag 1945
Petronius 56 XIX,1 1222
Petronius 57 XIX,1 1222
1222
Petronius 58 XIX,1 1222
Petronius 59 XIX,1 1222
Petronius 60 XIX,1 1222 Enßlin 1965
Petronius 61 XIX,1 1222
Petronius 62 XIX,1 1222 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 63 XIX,1 1222
Petronius 64 XIX,1 1222 Enßlin 1965
Petronius 65 XIX,1 1222
Petronius 66 XIX,1 1222 Groag 1945
Petronius 67 XIX,1 1222
Petronius 68 XIX,1 1223 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 69 XIX,1 1224 Groag 1945
Petronius 70 XIX,1 1224
Petronius 71 XIX,1 1224
Petronius 72 XIX,1 1225 Hoffmann 1969
Petronius 73 XIX,1 1225
Petronius 74 XIX,1 1227
Petronius 75 XIX,1 1228
Petronius 76 XIX,1 1229
Petronius 77 XIX,1 1229
Petronius 78 XIX,1 1229
Petronius 79 XIX,1 1229
Petronius 80 XIX,1 1230 Groag 1945
Petronius 81 XIX,1 1230 Groag 1945
Petronius 82 XIX,1 1230 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 83 XIX,1 1230
Petronius 84 XIX,1 1231
Petronius 85 XIX,1 1231
Petronius 86 XIX,1 1231
Petronius 87 XIX,1 1231 Münzer 1942
Petronius 88 XIX,1 1231
Petronius 89 XIX,1 1231
Petronius 90 XIX,1 1231
Petronius 91 XIX,1 1231
Petronius 92 XIX,1 1232
Petronius 93 XIX,1 1232
Petronius 94 XIX,1 1232
Petronius 95 XIX,1 1232
Petronius 96 XIX,1 1232 Münzer 1942
Petronius 97 XIX,1 1232 Hanslik 1982
Petronius 98 XIX,1 1233 Groag 1945
Petronius 99 XIX,1 1233 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 100 XIX,1 1234
Petronius 101 XIX,1 1234
Petronius 102 XIX,1 1234
Petronius 103 XIX,1 1234
Petronius 103a S XV 298 Eck 5555
Petronius 104 XIX,1 1234 Enßlin 1965
Petronius 105 XIX,1 1234 Stein, [Arthur] 1950
Petronius 106 XIX,1 1234 Münzer 1942
Petros 1 XIX,2 1281 Kettler 1986
Petros 2 XIX,2 1288 Kettler 1986
Petros 3 XIX,2 Petros III. Mongos(WP de) 1294 Opitz 1941
Petros 4 XIX,2 1295 Opitz 1941
Petros 5 XIX,2 1296 Opitz 1941
Petros 6 XIX,2 Petros Patrikios(WP de) 1296 Nagl 1944
Petros 7Petrus 1 XIX,2 1304
Petrosaka 1 XIX,2 1304 Bölte 1943
Petrosaka 2 XIX,2 1304 Hölscher 1955
Petrosidius (Petruc-) 1 XIX,2 1304 Münzer 1942
Petrosidius (Petruc-) 2 XIX,2 1305 Münzer 1942
Petrossa XIX,2 1305 Ruge 1943
Petrucius XIX,2 1306 Enßlin 1965
Petrucorii XIX,2 1306 Goessler 1956
Petrula XIX,2 1318 Polaschek 1974
Petrus 1 XIX,2 1319 Enßlin 1965
Petrus 2 XIX,2 1319 Enßlin 1965
Petrus 3 XIX,2 1319 Enßlin 1965
Petrus 4 XIX,2 1319 Enßlin 1965
Petrus 5 XIX,2 1319 Enßlin 1965
Petrus 6 XIX,2 1319 Enßlin 1965
Petrus 7 XIX,2 1319 Enßlin 1965
Petrus 8 XIX,2 1320 Enßlin 1965
Petrus 9 XIX,2 1320 Enßlin 1965
Petrus 10 XIX,2 1320 Enßlin 1965
Petrus 11 XIX,2 1320 Enßlin 1965
Petrus 12 XIX,2 1320 Enßlin 1965
Petrus 13 XIX,2 1320 Enßlin 1965
Petrus 14 XIX,2 1320 Enßlin 1965
Petrus 14a XIX,2 1321 Enßlin 1965
Petrus 15 XIX,2 1321 Enßlin 1965
Petrus 16 XIX,2 1321 Enßlin 1965
Petrus 17 XIX,2 1321 Enßlin 1965
Petrus 18 XIX,2 1321 Enßlin 1965
Petrus 19 XIX,2 1321 Enßlin 1965
Petrus 19a XIX,2 1321 Enßlin 1965
Petrus 20 XIX,2 1321 Enßlin 1965
Petrus 21 XIX,2 1321 Enßlin 1965
Petrus 22 XIX,2 1322 Enßlin 1965
Petrus 23 XIX,2 1322 Enßlin 1965
Petrus 24 XIX,2 1322 Enßlin 1965
Petrus 25 XIX,2 1322 Enßlin 1965
Petrus 26 XIX,2 1322 Enßlin 1965
Petrus 27 XIX,2 1322 Enßlin 1965
Petrus 28 XIX,2 1323 Enßlin 1965
Petrus 29 XIX,2 1323 Enßlin 1965
Petrus 30 XIX,2 1323 Enßlin 1965
Petrus 31 XIX,2 1323 Enßlin 1965
Petrus 32 XIX,2 1324 Enßlin 1965
Petrus 33 XIX,2 1324 Enßlin 1965
Petrus 34 XIX,2 1324 Enßlin 1965
Petrus 35 XIX,2 1324 Enßlin 1965
Petrus 36 XIX,2 1324 Enßlin 1965
Petrus 37 XIX,2 1324 Enßlin 1965
Petrus 38 XIX,2 1324 Enßlin 1965
Petrus 39 XIX,2 1324 Enßlin 1965
Petrus 40 XIX,2 1324 Enßlin 1965
Petrus 41 XIX,2 1324 Enßlin 1965
Petrus 42 XIX,2 1324 Enßlin 1965
Petrus 43 XIX,2 1325 Enßlin 1965
Petrus 44 XIX,2 1325 Enßlin 1965
Petrus 45 XIX,2 1325 Enßlin 1965
Petrus 46 XIX,2 1325 Enßlin 1965
Petrus 47 XIX,2 1325 Enßlin 1965
Petrus 48 XIX,2 1325 Enßlin 1965
Petrus 49 XIX,2 1325 Enßlin 1965
Petrus 50 XIX,2 1325 Enßlin 1965
Petrus 51 XIX,2 1325 Enßlin 1965
Petrus 52 XIX,2 1325 Enßlin 1965
Petrus 53 XIX,2 1326 Enßlin 1965
Petrus 54 XIX,2 1326 Enßlin 1965
Petrus 55 XIX,2 1326 Enßlin 1965
Petrus 56 XIX,2 1326 Enßlin 1965
Petrus 57 XIX,2 1326 Enßlin 1965
Petrus 58 XIX,2 1326 Enßlin 1965
Petrus 59 XIX,2 1326 Enßlin 1965
Petrus 60 XIX,2 1326 Enßlin 1965
Petrus 61 XIX,2 1326 Enßlin 1965
Petrus 62 XIX,2 1327 Enßlin 1965
Petrus 63 XIX,2 1327 Enßlin 1965
Petrus 64 XIX,2 1327 Enßlin 1965
Petrus 65 XIX,2 1327 Enßlin 1965
Petrus 66 XIX,2 1327 Enßlin 1965
Petrus 67 XIX,2 1327 Enßlin 1965
Petrus 68 XIX,2 1327 Enßlin 1965
Petrus 69 XIX,2 1327 Enßlin 1965
Petrus 70 XIX,2 1327 Enßlin 1965
Petrus 71 XIX,2 1328 Enßlin 1965
Petrus 72 XIX,2 1328 Enßlin 1965
Petrus 73 XIX,2 1328 Enßlin 1965
Petrus 74 XIX,2 1328 Enßlin 1965
Petrus 75 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 76 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 77 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 78 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 79 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 80 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 81 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 82 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 83 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 84 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 85 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 86 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 87 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 88 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 89 XIX,2 1329 Enßlin 1965
Petrus 90 XIX,2 1330 Enßlin 1965
Petrus 91 XIX,2 1330 Enßlin 1965
Petrus 92 XIX,2 1330 Enßlin 1965
Petrus 93 XIX,2 1330 Enßlin 1965
Petrus 94 XIX,2 1330 Enßlin 1965
Petrus 95 XIX,2 1330 Enßlin 1965
Petrus 96 XIX,2 1330 Enßlin 1965
Petrus 97 XIX,2 1330 Enßlin 1965
Petrus 98 XIX,2 1330 Enßlin 1965
Petrus 99 XIX,2 1330 Enßlin 1965
Petrus 100 XIX,2 1331 Enßlin 1965
Petrus 101 XIX,2 1331 Enßlin 1965
Petrus 102 XIX,2 1331 Enßlin 1965
Petrus 103 XIX,2 1331 Enßlin 1965
Petrus 104 XIX,2 1331 Enßlin 1965
Petrus 105 XIX,2 1332 Enßlin 1965
Petrus 106 XIX,2 1332 Enßlin 1965
Petrus 107 XIX,2 1332 Enßlin 1965
Petrus 108 XIX,2 1332 Enßlin 1965
Petrus 109 XIX,2 1333 Enßlin 1965
Petrus 110 XIX,2 1333 Enßlin 1965
Petrus 111 XIX,2 1333 Enßlin 1965
Petrus 112 XIX,2 1333 Enßlin 1965
Petrus 113 XIX,2 1334 Enßlin 1965
Petrus 114 XIX,2 1334 Enßlin 1965
Petrus 115 XIX,2 1334 Enßlin 1965
Petrus 116 XIX,2 1334 Enßlin 1965
Petrus 117 XIX,2 1334 Enßlin 1965
Petrus 118 XIX,2 1334 Enßlin 1965
Petrus 119 XIX,2 1335 Enßlin 1965
Petrus 120 XIX,2 1335 Enßlin 1965
Petrus 121 XIX,2 1335 Fascher 1978
Petrus 122 XIX,2 1361 Koch
Petrus 123 XIX,2 1372 Lenz 1969
Petrus 124 XIX,2 1373
Petrusapokryphen XIX,2 1373 Fascher 1978
PetteiaLusoria tabula XIX,2 1381
Pettius XIX,2 1381 Münzer 1942
Pettius 1 XIX,2 1381 Münzer 1942
Pettius 2 XIX,2 1381 Münzer 1942
Pettius 3 XIX,2 1381 Münzer 1942
Petuaria XIX,2 1381 MacDonald 1940
Petuellius XIX,2 1382 Münzer 1942
Petulantes S X 531-532 Neumann
Petulcius XIX,2 1382 Münzer 1942
Petusius XIX,2 1382 Münzer 1942
PetzaPitza XIX,2 1382
PeucaeiPeucetii XIX,2 1382
Peuce 1 XIX,2 1382 Polaschek 1974
Peuce 2 XIX,2 1384 Polaschek 1974
Peuce 3 XIX,2 1390 Polaschek 1974
Peucetiantes XIX,2 1390
Peucetii XIX,2 1390 Philipp 1968
Peucetius XIX,2 1391 Enßlin 1965
Peucini, -eni, -enni XIX,2 1391 Polaschek 1974
Peuke XIX,2 1392
Peukelaotis XIX,2 1392 Stein, O[tto] 1942
Peukestas 1 XIX,2 1395 Berve 1979
Peukestas 2 XIX,2 1398 Berve 1979
Peukestas 3 XIX,2 1398 Schoch 1967
Peukeus XIX,2 1398 Keyßner 1978
Peukolaos 1 XIX,2 1398 Berve 1979
Peukolaos 2 XIX,2 1398 Berve 1979
Peukolaos 3 XIX,2 1398 Berve 1979
Peuma XIX,2 1399 Stählin 1936
Peutingeriana XIX,2 1405 Gisinger 1964
Pexa XIX,2 1412 MacDonald 1940
Pexodoros XIX,2 1412
Πεζέταιροι XIX,2 1412 Lammert, Friedrich 1956
Pfand, PfandrechtFiducia XIX,2 Pfand (Recht)(WP de) 1414
Pfandrecht S VII 981 Ziebarth 1944
PfändungPignoris capio XIX,2 Pfändung(WP de) 1414
Pfau XIX,2 1414 Steier 1939
Pfeffer XIX,2 1421 Steier 1939
Pfeil XIX,2 1425 Lammert, Friedrich 1956
Pferd XIX,2 1430 Steier 1939
Pferdezucht XIX,2 1444 Hoppe 1946
PfirsichPersica XIX,2 Pfirsich(WP de) 1446
Pflanzenaberglaube XIX,2 1446 Pfister 1967
Pflaume XIX,2 1456 Steier 1939
Pflug XIX,2 1461 Drachmann 1980
Pfund XIX,2 1472 Becher 3333
Phabda XIX,2 1474 Ruge 1943
Phabiranon XIX,2 1474 Franke 1937
Phabra XIX,2 1474 Kroll 1939
Phabrizos XIX,2 1474 Enßlin 1965
Phadisane XIX,2 1475 Herrmann 1945
Phaeder XIX,2 1475 Lippold, Georg 1954
Phaedra XIX,2 1475 Stein, [Arthur] 1950
Phaedrus XIX,2 1475 Hausrath 1944
Phaeinos 1 XIX,2 1505
Phaeinos 2 XIX,2 1505 Strout 1986
Phaeniana XIX,2 1506 Goessler 1956
Phaenna XIX,2 1507 Krischan 3333
Phaennis XIX,2 1508 Krischan 3333
Phaennos XIX,2 1508 Peek 1994
Phaethon XIX,2 1508 Türk 1948
Phaëthusa 1 XIX,2 1515 Keyßner 1978
Phaëthusa 2 XIX,2 1515 Keyßner 1978
Phaëthusa 3 XIX,2 1515 Keyßner 1978
Phaeton XIX,2 1515 Münzer 1942
Phaga (?) XIX,2 1516 Ruge 1943
Phagai XIX,2 1516 Hiller von Gaertringen 1947
Phagaioi XIX,2 1516 Hiller von Gaertringen 1947
Phagesia XIX,2 1516 Hanell 1970
Phagle...tis XIX,2 1516 Schmidt
Phagor XIX,2 1516
Phagres XIX,2 1516 Oberhummer 1944
Phagroriopolis XIX,2 1516 Kees 1964
Phagros XIX,2 1517 Keyßner 1978
Phaia XIX,2 1517 Radermacher 1952
Phaia 2 S VII 983 Windberg 3333
Phaiaken XIX,2 1518 Eitrem 1966
Phaiax 1 XIX,2 1533 Eitrem 1966
Phaiax 2 XIX,2 1533 Eitrem 1966
Phaiax 3 XIX,2 1534 Eitrem 1966
Phaiax 4 XIX,2 1534 Lenschau 1943
Phaiax 5 XIX,2 1536 Fabricius 1942
Phaidime 1 XIX,2 1536
Phaidime 2 XIX,2 1536 Söder 1991
Phaidimos 1 XIX,2 1536 Söder 1991
Phaidimos 2 XIX,2 1536 Söder 1991
Phaidimos 3 XIX,2 1536 Söder 1991
Phaidimos 4 XIX,2 1536 Söder 1991
Phaidimos 5 XIX,2 1536 Söder 1991
Phaidimos 6 XIX,2 1536 Söder 1991
Phaidimos 7 XIX,2 1537 Söder 1991
Phaidimos 8 XIX,2 1537 Enßlin 1965
Phaidimos 9 XIX,2 1537 Peek 1994
Phaidimos 10 XIX,2 1537 Lippold, Georg 1954
Phaidimos 11 XIX,2 1538 Lippold, Georg 1954
Phaidon 1 XIX,2 1538 Kirchner 1940
Phaidon 2 XIX,2 1538 Enßlin 1965
Phaidon 3 XIX,2 1538 Fritz 1985
Phaidondas, Phaidonides XIX,2 1543 Fritz 1985
Phaidone XIX,2 1543 Kees 1964
Phaidra 1 XIX,2 1543 Wotke 1960
Phaidra 2 XIX,2 1552 Kroll 1939
Phaidriades XIX,2 1552
Phaidrias 1 XIX,2 1552 Meyer, Ernst 1975
Phaidrias 2 XIX,2 1552 Kirchner 1940
Phaidros 1 XIX,2 1552 Wotke 1960
Phaidros 2 XIX,2 1553 Kirchner 1940
Phaidros 3 XIX,2 1553 Hoffmann 1969
Phaidros 4 XIX,2 1553 Hoffmann 1969
Phaidros 5 XIX,2 1555 Enßlin 1965
Phaidros 6 XIX,2 1555 Enßlin 1965
Phaidros 7 XIX,2 1555 Fritz 1985
Phaidros 8 XIX,2 1557 Philippson 1942
Phaidros 9 XIX,2 1558 Stegemann, Willy 1946
Phaidros 10 XIX,2 1558 Orinsky 1990
Phaidros 11 S X 532 Bonaria 2004
Phaidryntes XIX,2 1559 Hanell 1970
Phaidyme XIX,2 1560 Söder 1991
Phaika XIX,2 1560 Kirsten 1987
Phaikas XIX,2 1561 Schuppe 3333
Phaikasion XIX,2 1561 Schuppe 3333
Phaina XIX,2 1562 Hölscher 1955
Phainagora, -goreia XIX,2 1562
Phainarete 1 XIX,2 1562
Phainarete 2 XIX,2 1562 Raubitschek 1999
Phaineas XIX,2 1563 Hoffmann 1969
Phainebythis XIX,2 1565 Kees 1964
Phainias XIX,2 1565 Laqueur 1959
Phaininda XIX,2 1591
Phainippos 1 XIX,2 1591 Kirchner 1940
Phainippos 2 XIX,2 1591 Raubitschek 1999
Phainippos 3 XIX,2 1591 Raubitschek 1999
Phaino 1 XIX,2 1592 Krischan 3333
Phaino 2 XIX,2 1592 Krischan 3333
Phaino 3 XIX,2 1592 Krischan 3333
Phaino 4 XIX,2 1592 Hölscher 1955
Phainoles XIX,2 1593 Hanslik 1982
Phainops 1 XIX,2 1593 Krischan 3333
Phainops 2 XIX,2 1594 Krischan 3333
Phainops 3 XIX,2 1594 Krischan 3333
Phainos 1 XIX,2 1594 Orinsky 1990
Phainos 2 XIX,2 1594
Phaio XIX,2 1594 Keyßner 1978
Phaisana XIX,2 1594 Meyer, Ernst 1975
Phaistinos XIX,2 1595
Phaistos 1 XIX,2 1595 Meyer, Ernst 1975
Phaistos 2 XIX,2 1595 Oldfather 1945
Phaistos 3 XIX,2 1596 Kirsten 1987
Phaistos 4 XIX,2 1608
Phaistos 5 XIX,2 1608 Stoessl 1988
Phaistos 6 XIX,2 1609 Kroll 1939
Phaisyle XIX,2 1609
Phake XIX,2 1609 Keyßner 1978
Phakelitis XIX,2 1609 Schmidt
Phakion XIX,2 1609 Lenk 1983
Phakus(s)a(i) 1 XIX,2 1610 Herbst 1936
Phakus(s)a(i) 2 XIX,2 1611 Kees 1964
Phalacrine XIX,2 1612 Philipp 1968
Phalae XIX,2 1612 Philipp 1968
Phalaikos 1 XIX,2 1612 Keyßner 1978
Phalaikos 2 XIX,2 1612 Lenschau 1943
Phalaikos 3 XIX,2 1613 Peek 1994
Phalaisiai XIX,2 1614 Bölte 1943
Phalakrai XIX,2 1615 Brandenstein 1967
Phalakra(i), Phalakre 1 XIX,2 1614 Ruge 1943
Phalakra(i), Phalakre 2 XIX,2 1614 Kees 1964
Phalakrion XIX,2 1615 Ziegler 1974
Phalakron 1 XIX,2 1615 Herbst 1936
Phalakron 2 XIX,2 1615 Kees 1964
Phalakros 1 XIX,2 1615 Schmidt
Phalakros 2 XIX,2 1616 Schmidt
Phalakros 3 XIX,2 1616 Münzer 1942
Phalangarii XIX,2 1617 Wotke 1960
Phalangis XIX,2 1617 Windberg 3333
Phalangius XIX,2 1617 Enßlin 1965
Phalanna 1 XIX,2 1617 Türk 1948
Phalanna 2 XIX,2 1617 Lenk 1983
Phalanna 3 XIX,2 1621 Kirsten 1987
Phalans XIX,2 1622 Hanslik 1982
Phalantheus XIX,2 1622 Schmidt
Phalantia XIX,2 1622 Kirsten 1987
Phalanton XIX,2 1622 Meyer, Ernst 1975
Phalantos XIX,2 1623 Ehrenberg 1976
Phalanx 1 XIX,2 1624 Türk 1948
Phalanx 2 XIX,2 1625 Lammert, Friedrich 1956
Phalanx 3 XIX,2 1646 Wotke 1960
Phalara XIX,2 1647 Kirsten 1987
Phalareus XIX,2 1648
Phalarion XIX,2 1648 Ziegler 1974
Phalaris XIX,2 1649 Lenschau 1943
Phalaritis XIX,2 1652 Schmidt
Phalaros 1 XIX,2 1652 Ruge 1943
Phalaros 2 XIX,2 1653 Kroll 1939
Phalas XIX,2 1653 Türk 1948
Phalasarna XIX,2 1653 Kirsten 1987
Phalassia XIX,2 1658 Schmidt
Phaleas XIX,2 1658 Nestle 1959
Phalekos, Phalykos XIX,2 1659 Meyer, Ernst 1975
Phalerae XIX,2 1659 Lammert, Friedrich 1956
Phalereus 1 XIX,2 1662 Trowbridge 1941
Phalereus 2 XIX,2 1662 Oldfather 1945
Phalerion XIX,2 1662 Lippold, Georg 1954
Phalerios 1 XIX,2 1663 Enßlin 1965
Phalerios 2 XIX,2 1663 Enßlin 1965
Phaleron XIX,2 1663 Wrede 1990
Phaleros 1 XIX,2 1664 Trowbridge 1941
Phaleros 2 XIX,2 1666 Trowbridge 1941
Phalerum XIX,2 1666 Philipp 1968
Phales XIX,2 1666 Herter 1984
Phalesina XIX,2 1668 Oberhummer 1944
Phalga XIX,2 1668 Sturm 1937
Phalias XIX,2 1668 Trowbridge 1941
Phaliges XIX,2 1668 Windberg 3333
Phalika XIX,2 1668 Oldfather 1945
Phalinos XIX,2 1669 Miller 3333
Phalion XIX,2 1669 Ruge 1943
Phalios 1 XIX,2 1669 Trowbridge 1941
Phalios 2 XIX,2 1669 Trowbridge 1941
Phalis 1 XIX,2 1669 Trowbridge 1941
Phalis 2 XIX,2 1669 Trowbridge 1941
Phalis 3 XIX,2 1669 Trowbridge 1941
Phalkes 1 XIX,2 1670 Trowbridge 1941
Phalkes 2 XIX,2 1670 Trowbridge 1941
Phalkes 3 XIX,2 1670 Trowbridge 1941
Phallen XIX,2 1670 Herter 1984
Phalliges XIX,2 1672
Phallodia XIX,2 1672 Herter 1984
Phallophorie XIX,2 1673 Herter 1984
Phallos XIX,2 1681 Herter 1984
Phallostasie XIX,2 1748 Herter 1984
Phalmios XIX,2 1748 Windberg 3333
Phaloreia XIX,2 1749 Kirsten 1987
Phalorias XIX,2 1749 Oldfather 1945
Phalykos XIX,2 1750
Phalysios XIX,2 1750 Oldfather 1945
Phamea XIX,2 1750 Münzer 1942
Phameas XIX,2 1750 Kroll 1939
Phamenoph XIX,2 1750 Rusch 3333
Phamenoth 1 XIX,2 1751 Rusch 3333
Phamenoth 2 XIX,2 1751
Phamios XIX,2 1751
Phamizon XIX,2 1751
Phammastria XIX,2 1751 Hanell 1970
Phamotis XIX,2 1751 Kees 1964
Phamu XIX,2 1751 Vetter, Emil 1963
Phana XIX,2 1751 Kroll 1939
Phanagoreia XIX,2 1751 Diehl, Erich 1952
Phanagores XIX,2 1757 Raubitschek 1999
Phanai 1 XIX,2 1758 Herbst 1936
Phanai 2 XIX,2 1759 Herbst 1936
Phanaios 1 XIX,2 1759 Schmidt
Phanaios 2 XIX,2 1759 Schmidt
Phanaka XIX,2 1759 Sturm 1937
Phanarchides XIX,2 1759 Kirchner 1940
Phanaroia XIX,2 1759 Herrmann 1945
Phanas XIX,2 1759 Raubitschek 1999
Phanaspa XIX,2 1760 Sturm 1937
Phandalia XIX,2 1760 Sturm 1937
Phaneas XIX,2 1761 Fabricius 1942
Phanes 1 XIX,2 1761 Preisendanz 1968
Phanes 2 XIX,2 1774 Enßlin 1965
Phaniades XIX,2 1774 Brink 1994
Phanias 1 XIX,2 1774 Stier 1979
Phanias 2 XIX,2 1774 Münzer 1942
Phanias 3 XIX,2 1774 Enßlin 1965
Phanias 4 XIX,2 1774 Peek 1994
Phanias 5 XIX,2 1774 Mette 1986
Phanias 6 XIX,2 1775 Mette 1986
Phanias 7 XIX,2 1775 Lippold, Georg 1954
Phanias 8 XIX,2 1775 Lippold, Georg 1954
Phanias 9 XIX,2 1775
Phanieus XIX,2 1775 Kroll 1939
Phanion XIX,2 1775 Raubitschek 1999
Phanis XIX,2 1776 Lippold, Georg 1954
Phano XIX,2 1776 Raubitschek 1999
Phanodemos XIX,2 1779 Laqueur 1959
Phanodikos XIX,2 1780 Laqueur 1959
Phanokles XIX,2 Phanokles(WP de) 1781 Blumenthal 1945
Phanokritos XIX,2 1783 Kroll 1939
Phanomachos XIX,2 1783 Raubitschek 1999
Phanope XIX,2 1784 Raubitschek 1999
Phanos 1 XIX,2 1785 Herter 1984
Phanos 2 XIX,2 1785 Herter 1984
Phanos 3 XIX,2 1785 Fritz 1985
Phanosthenes XIX,2 1786 Raubitschek 1999
Phanostrate XIX,2 1786 Raubitschek 1999
Phanostratos 1 XIX,2 1787 Kirchner 1940
Phanostratos 2 XIX,2 1787 Kirchner 1940
Phanostratos 3 XIX,2 1787 Raubitschek 1999
Phanostratos 4 S VIII 468-469 Riemann 1992
Phanosyra XIX,2 1788 Herter 1984
Phanote XIX,2 1788 Oberhummer 1944
Phanoteus XIX,2 1788
Phanothea XIX,2 1788 Herter 1984
Phanotheus XIX,2 1788 Nagl 1944
Phantasia XIX,2 1788 Laqueur 1959
Phantasion XIX,2 1789
Phantasios XIX,2 1789 Schmidt
Phantasos XIX,2 1789 Herter 1984
Phante XIX,2 1789
Phantes XIX,2 1789 Herter 1984
Phantia XIX,2 1789 Ruge 1943
Phantias XIX,2 1789 Oldfather 1945
Phanton XIX,2 1790 Fritz 1985
Phanu XIX,2 1790
Phanuelos XIX,2 1790 Hölscher 1955
Phanylos S X 532 Bonaria 2004
Phaon 1 XIX,2 1790 Stoessl 1988
Phaon 2 XIX,2 1795 Stein, [Arthur] 1950
Phape, Phapie XIX,2 1796 Schmidt
Phara, Pharai 1 XIX,2 1796 Bölte 1943
Phara, Pharai 2 XIX,2 1798 Bölte 1943
Phara, Pharai 3 XIX,2 1801
Pharai 1 XIX,2 1801 Kirsten 1987
Pharai 2 XIX,2 1801 Brandenstein 1967
Pharai 3 XIX,2 1805 Brandenstein 1967
Pharaia 1 XIX,2 1809 Bölte 1943
Pharaia 2 XIX,2 1810
Pharakidas XIX,2 1810
Pharambara XIX,2 1810 Sturm 1937
Pharan 1 XIX,2 1810 Hölscher 1955
Pharan 2 XIX,2 1811 Hölscher 1955
Pharandates XIX,2 1812 Miller 3333
Pharandzem XIX,2 1812 Enßlin 1965
Pharangeus XIX,2 1812 Meyer, Herbert 4444
Pharanx 1 XIX,2 1813 Ruge 1943
Pharanx 2 XIX,2 1813 Hölscher 1955
Pharao XIX,2 1813 Pieper 1941
Pharas XIX,2 1813 Nagl 1944
Pharasii XIX,2 1870 Stein, O[tto] 1942
Pharasmanes 1 XIX,2 1814 Miller 3333
Pharasmanes 2 XIX,2 1814 Miller 3333
Pharasmanes 3 XIX,2 1814 Enßlin 1965
Pharasmanes 4 XIX,2 1814 Enßlin 1965
Pharasmanes 5 XIX,2 1814 Enßlin 1965
Pharasmanes 6 XIX,2 1814 Enßlin 1965
Pharasmanes 7 XIX,2 1814 Enßlin 1965
Pharasmanes 8 XIX,2 1815 Enßlin 1965
Pharasmanios XIX,2 1815
Pharaspa, Pharastia XIX,2 1815 Sturm 1937
Pharatha XIX,2 1815 Grohmann 1977
Pharathos XIX,2 1815 Honigmann 1954
Pharax 1 XIX,2 1815 Windberg 3333
Pharax 2 XIX,2 1816 Ehrenberg 1976
Pharax 3 XIX,2 1816 Ehrenberg 1976
Pharax 4 XIX,2 1816 Ehrenberg 1976
Pharax 5 XIX,2 1817 Ehrenberg 1976
Pharax 6 XIX,2 1817 Lippold, Georg 1954
Pharax 2-5 XIX,2 1816 Ehrenberg 1976
Pharazana XIX,2 1817 Herrmann 1945
Pharazman XIX,2 1817
Pharbaithos XIX,2 1817 Kees 1964
Pharbelos XIX,2 1819 Kroll 1939
Phare XIX,2 1819 Trowbridge 1941
Pharen XIX,2 1819
Pharesmanes XIX,2 1819
Pharetra XIX,2 1819 Schuppe 3333
Pharetrios XIX,2 1824 Enßlin 1965
Pharga XIX,2 1824 Grohmann 1977
Pharia XIX,2 1824 Schmidt
Pharianos XIX,2 1824 Enßlin 1965
Pharis 1 XIX,2 1824 Meyer, Herbert 4444
Pharis 2 XIX,2 1825 Meyer, Herbert 4444
Pharis 3 XIX,2 1825
Pharisäer XIX,2 1825 Steuernagel 1958
Pharismanios XIX,2 1835
Pharkadon XIX,2 1835 Kirsten 1987
Pharmacias XIX,2 1838 Ruge 1943
Pharmakeia XIX,2 1838 Wüst 1959
Pharmakides XIX,2 1839 Wüst 1959
Pharmakon XIX,2 1840
Pharmakopoles XIX,2 1840 Morel 1973
Pharmakos XIX,2 1841 Gebhard 1957
Pharmaku XIX,2 1842 Ruge 1943
Pharmakussa XIX,2 1842 Schmidt
Pharmakussai S VII 984 Wiesner 1975
Pharmatenos XIX,2 1842 Herrmann 1945
Pharmutios XIX,2 1842
Pharnabazos 1 XIX,2 1842 Lenschau 1943
Pharnabazos 2 XIX,2 1842 Lenschau 1943
Pharnabazos 3 XIX,2 1848 Lenschau 1943
Pharnacias XIX,2 1848
Pharnake 1 XIX,2 1848 Kroll 1939
Pharnake 2 XIX,2 1848
Pharnakeia 1 XIX,2 1848 Herrmann 1945
Pharnakeia 2 XIX,2 1849
Pharnakes 1 XIX,2 Pharnakes I.(WP de) 1849 Diehl, Erich 1952
Pharnakes 2 XIX,2 1851 Diehl, Erich 1952
Pharnakes 3 XIX,2 1853 Miller 3333
Pharnakes 4 XIX,2 1853 Münzer 1942
Pharnakes 5 XIX,2 1853 Sieveking 1942
Pharnakion XIX,2 1853 Ruge 1943
Pharnakotis XIX,2 1853 Herrmann 1945
Pharnaku XIX,2 1853 Oppermann 1982
Pharnapates XIX,2 1855 Raubitschek 1999
Pharnaspes XIX,2 1855 Raubitschek 1999
Pharnerseh XIX,2 1856 Enßlin 1965
Pharnouches XIX,2 1856 Schoch 1967
Pharnouchos 1 XIX,2 1856 Wüst 1959
Pharnouchos 2 XIX,2 1857 Laqueur 1959
Pharnucias XIX,2 1857
Pharnutis XIX,2 1857 Ruge 1943
Pharodinoi XIX,2 1857 Franke 1937
Pharos 1 XIX,2 1857 Kees 1964
Pharos 2 XIX,2 1860 Polaschek 1974
Pharos 3 XIX,2 1867 Reincke 1984
Pharousioi XIX,2 1870 Windberg 3333
Pharphar XIX,2 1869 Honigmann 1954
Pharrantsem XIX,2 1870
Pharroa XIX,2 1870 Ruge 1943
Pharsalos S XII 1038-1084 Béquignon 1990
Pharsana XIX,2 1870 Kroll 1939
Pharsanses XIX,2 1870 Enßlin 1965
Pharsantes XIX,2 1870
Pharsman XIX,2 1870
Phartazes XIX,2 1870 Enßlin 1965
Pharte, Phartis XIX,2 1870 Wüst 1959
Pharygai XIX,2 1872 Oldfather 1945
Pharygaia XIX,2 1872 Schmidt
Pharygion XIX,2 1872 Kirsten 1987
Pharykos XIX,2 1873 Schoch 1967
Pharytra XIX,2 1873 Stein, O[tto] 1942
Pharzanes XIX,2 1873 Diehl, Erich 1952
Pharzoios XIX,2 1873 Diehl, Erich 1952
Phasael XIX,2 1874
Phasael 1 XIX,2 2545
Phasael 2 XIX,2 2545 Stein, [Arthur] 1950
Phasael 3 S XII 1084-1086 Schaller 5555
Phasaelis XIX,2 1874 Honigmann 1954
Phaselis XIX,2 1874 Ruge 1943
Phaselus XIX,2 1883 Miltner, Franz 1959
Phasga XIX,2 1884 Hölscher 1955
Phasganios XIX,2 1884 Enßlin 1965
Phasgo XIX,2 1885
Phasiane 1 XIX,2 1885 Schmidt
Phasiane 2 XIX,2 1885 Schmidt
Phasianoi XIX,2 1885 Herrmann 1945
Phasileus XIX,2 1886 Enßlin 1965
Phasis 1 XIX,2 1886 Diehl, Erich 1952
Phasis 2 XIX,2 1893 Diehl, Erich 1952
Phasis 3 XIX,2 1895 Stein, O[tto] 1942
Phasis 4 XIX,2 1896 Lippold, Georg 1954
Phasis 5 XIX,2 1896 Berneker 1983
Phasithea XIX,2 1898 Meyer, Herbert 4444
Phaskolion XIX,2 1898 Schneider, K[arl] 1956
Phasolos XIX,2 1899 Schneider, K[arl] 1956
Phason XIX,2 1900
Phassos XIX,2 1900 Meyer, Herbert 4444
Phasydes XIX,2 1900
Phathasuarsan XIX,2 1900 Enßlin 1965
Phathura XIX,2 1900 Hölscher 1955
Phatnios XIX,2 1900 Schmidt
Phatnitikon XIX,2 1900 Kees 1964
Phatores XIX,2 1901
Phaturites XIX,2 1901
Phauda XIX,2 1901
Phauene XIX,2 1901 Sturm 1937
Phaun XIX,2 1901 Vetter, Emil 1963
Phaunitis XIX,2 1901 Sturm 1937
Phauonai XIX,2 1902
Phausia XIX,2 1902 Ruge 1943
Phausterios XIX,2 1902 Schmidt
Phausya XIX,2 1902 Sturm 1937
Phayllos 1 XIX,2 1902 Stier 1979
Phayllos 2 XIX,2 1903 Stier 1979
Phayllos 3 XIX,2 1904 Raubitschek 1999
Phayllos 4 XIX,2 1904 Schoch 1967
Phayllos 5 XIX,2 1904 Lullies 1986
Phayttos XIX,2 1904 Kirsten 1987
Phazaba XIX,2 1905 Sturm 1937
Phazania XIX,2 1905 Windberg 3333
Phazas XIX,2 1908 Nagl 1944
Phazemon XIX,2 1909 Herrmann 1945
Phea, Pheai XIX,2 1909 Bölte 1943
Phebol XIX,2 1913 Grohmann 1977
Phegaia XIX,2 1913 Radke 1999
Phegeia XIX,2 1913
Phegeus 1 XIX,2 1913 Hanslik 1982
Phegeus 2 XIX,2 1914 Hanslik 1982
Phegeus 3 XIX,2 1914 Hanslik 1982
Phegeus 4 XIX,2 1914 Hanslik 1982
Phegeus 5 XIX,2 1914 Hanslik 1982
Phegia XIX,2 1915 Hanslik 1982
Phegium XIX,2 1915 Windberg 3333
Phegonaios XIX,2 1915 Schmidt
Phegus XIX,2 1915 Radke 1999
Pheia XIX,2 1915 Bölte 1943
Pheidas XIX,2 1918 Voigt 1962
Pheidia, Pheidios XIX,2 1918 Schmidt
Pheidiades XIX,2 1918 Lullies 1986
Pheidias 1 XIX,2 1918 Kroll 1939
Pheidias 2 XIX,2 1919 Lippold, Georg 1954
Pheidias 3 XIX,2 1935 Lippold, Georg 1954
Pheidias 4 XIX,2 1936 Lippold, Georg 1954
Pheidias 5 XIX,2 1936 Sieveking 1942
Pheidippides XIX,2 1936 Miller 3333
Pheidippos 1 XIX,2 1936 Scherling 3333
Pheidippos 2 XIX,2 1937 Raubitschek 1999
Pheidippos 3 XIX,2 1938 Münzer 1942
Pheidippos 4 XIX,2 1938 Lippold, Georg 1954
Pheidippos 5 XIX,2 1938 Lullies 1986
Pheidon 1 XIX,2 1939 Lenschau 1943
Pheidon 2 XIX,2 1939 Lenschau 1943
Pheidon 3 XIX,2 1939 Lenschau 1943
Pheidon 4 XIX,2 1945 Lenschau 1943
Pheidon 5 XIX,2 1945 Lippold, Georg 1954
Pheidon 6 XIX,2 1945 Lullies 1986
Pheidon 7 XIX,2 1946 Lullies 1986
Pheidonischer Münzfuß XIX,2 1946 Schwabacher 1972
Pheidostratos 1 XIX,2 1949 Kirchner 1940
Pheidostratos 2 XIX,2 1949 Strout 1986
Pheison XIX,2 1949 Sturm 1937
Pheka XIX,2 1950
Phekidas 1 S VII 984 Enßlin 1965
Phekidas 2 S VII 984 Enßlin 1965
Phelessaei XIX,2 1950 Philipp 1968
Pheliuthe XIX,2 1950
Phellia XIX,2 1950 Bölte 1943
Phellinas XIX,2 1950 Lippold, Georg 1954
Phelloe XIX,2 1950 Bölte 1943
Phellon XIX,2 1951 Bölte 1943
Phellos 1 XIX,2 1951 Ruge 1943
Phellos 2 XIX,2 1954 Voigt 1962
Phellus XIX,2 1954 Philipp 1968
Phellusa XIX,2 1954 Herbst 1936
Pheltuce XIX,2 1954 Vetter, Emil 1963
Pheme XIX,2 1954 Voigt 1962
Phemios 1 XIX,2 1955 Voigt 1962
Phemios 2 XIX,2 1956 Voigt 1962
Phemios 3 XIX,2 1956 Voigt 1962
Phemios 4 XIX,2 1956 Voigt 1962
Phemios 5 XIX,2 1956 Voigt 1962
Phemios 6 XIX,2 1956 Voigt 1962
Phemonoe XIX,2 1957 Voigt 1962
Phenake XIX,2 1957 Herzog-Hauser 1953
Phenakes XIX,2 1961 Radermacher 1952
Phenax XIX,2 1963 Schmidt
Pheneos XIX,2 1963 Bölte 1943
Pheneus XIX,2 1980 Voigt 1962
Pheninda XIX,2 1980 Kroll 1939
Pheno XIX,2 1980 Voigt 1962
Phenutos XIX,2 1980
Pher XIX,2 1980 Voigt 1962
Pherai 1 XIX,2 1980 Kirsten 1987
Pherai 2 XIX,2 1982
Pherai 3 XIX,2 1982
Pherai 4 XIX,2 1982 Philipp 1968
Pherai 5 S VII 984 Kirsten 1987
Pheraia 1 XIX,2 1982 Schmidt
Pheraia 2 XIX,2 1982
Pheraimon XIX,2 1982 Kloesel 1989
Pheraios XIX,2 1983 Schmidt, Johannes 1926
Pherandros XIX,2 1983 Kloesel 1989
Phere, Pherai XIX,2 1983
Phereboia XIX,2 1983 Kloesel 1989
Pherekles 1 XIX,2 1984 Kirchner 1940
Pherekles 2 XIX,2 1984 Schoch 1967
Phereklos XIX,2 1984 Kloesel 1989
Phereklos 1 XIX,2 1984 Kloesel 1989
Phereklos 2 XIX,2 1984 Kloesel 1989
Pherekrates XIX,2 1985 Körte 1946
Pherekydes 1 XIX,2 1991 Kloesel 1989
Pherekydes 2 XIX,2 1991 Kloesel 1989
Pherekydes 3 XIX,2 1991 Laqueur 1959
Pherekydes 4 XIX,2 2025 Fritz 1985
Pheremma XIX,2 2033 Honigmann 1954
Pherendis XIX,2 2033 Sturm 1937
Pherenike XIX,2 2033 Kroll 1939
Pherenikos 1 XIX,2 2034 Lenschau 1943
Pherenikos 2 XIX,2 2035 Enßlin 1965
Pherenikos 3 XIX,2 2035 Stoessl 1988
Pherente XIX,2 2035 Philipp 1968
Pherephatta XIX,2 2035
Pherephattia XIX,2 2035 Ziehen 1949
Pheres 1 XIX,2 2037 Voigt 1962
Pheres 2 XIX,2 2037 Voigt 1962
Pheres 3 XIX,2 2037 Voigt 1962
Pheres 4 XIX,2 2037 Voigt 1962
Pheres 5 XIX,2 2037 Voigt 1962
Pheres 6 XIX,2 2038 Voigt 1962
Pheresbios 1 XIX,2 2038 Voigt 1962
Pheresbios 2 XIX,2 2038 Voigt 1962
Pheresbios 3 XIX,2 2038 Voigt 1962
Pheresbios 4 XIX,2 2038 Voigt 1962
Pheresbios 5 XIX,2 2038 Voigt 1962
Pheresbios 6 XIX,2 2038 Voigt 1962
Pheretiades 1 XIX,2 2038 Voigt 1962
Pheretiades 2 XIX,2 2038 Voigt 1962
Pheretima XIX,2 2038 Hiller von Gaertringen 1947
Phereus 1 XIX,2 2039 Kloesel 1989
Phereus 2 XIX,2 2039 Kloesel 1989
Phereus 3 XIX,2 2039 Kloesel 1989
Phereus 4 XIX,2 2040 Kloesel 1989
Pherinion XIX,2 2040 Kirsten 1987
Pherne XIX,2 2040 Schulthess 1939
Pheroces XIX,2 2052
Pheroites XIX,2 2052 Kloesel 1989
Pheron XIX,2 2053 Pieper 1941
Pheronactus XIX,2 2054 Stein, [Arthur] 1950
Pheroplos XIX,2 2054 Schmidt
Pheroras XIX,2 2054 Stein, [Arthur] 1950
Pherse XIX,2 2056 Vetter, Emil 1963
Phersekerdes XIX,2 2056 Kloesel 1989
Phersephone XIX,2 2056
Phersipnai XIX,2 2056 Vetter, Emil 1963
Phersu XIX,2 Phersu(WP de) 2057 Vetter, Emil 1963
Pherusa 1 XIX,2 2058 Kloesel 1989
Pherusa 2 XIX,2 2059 Kloesel 1989
Pheugaron XIX,2 2059 Franke 1937
Phiala XIX,2 2059
Phiala, Phialus S VII 1026 Kees 1964
Phiale 1 XIX,2 2059 Miltner, Helene 1999
Phiale 2 XIX,2 2063 Hölscher 1955
Phialeia 1 XIX,2 2063
Phialeia 2 XIX,2 2063 Ruge 1943
Phialo XIX,2 2063
Phiara XIX,2 2063 Ruge 1943
Phibalis XIX,2 2063 Meyer, Ernst 1975
Phibammon XIX,2 2063
Phibos XIX,2 2063 Ruge 1943
Phicores XIX,2 2063 Herrmann 1945
Phidaleia XIX,2 2063 Miller 3333
Phiditia XIX,2 2063 Ehrenberg 1976
Phidnos XIX,2 2064 Herter 1984
Phiela XIX,2 2065 Ruge 1943
Phigaleia XIX,2 2065 Meyer, Ernst 1975
Phigaleia (ON S VII 1030 Meyer, Ernst 1975
Phigaleus XIX,2 2085 Schmidt
Phigalos XIX,2 2085
Phigamos XIX,2 2086 Herrmann 1945
Phigia S VII 1032 Grohmann 1977
Phikion XIX,2 2086 Kirsten 1987
Phikis XIX,2 2086 Kirsten 1987
Phikola XIX,2 2086 Hölscher 1955
Phila 1 XIX,2 2086 Schmidt
Phila 2 XIX,2 2086 Hoffmann 1969
Phila 3 XIX,2 2087 Hoffmann 1969
Phila 4 XIX,2 2088 Hoffmann 1969
Phila 5 XIX,2 2088 Kroll 1939
Phila 6 XIX,2 2089 Oberhummer 1944
Phila 7 XIX,2 2089 Goessler 1956
Philadelpheia 1 XIX,2 2091 Keil 1963
Philadelpheia 2 XIX,2 2093 Ruge 1943
Philadelpheia 3 XIX,2 2094 Honigmann 1954
Philadelpheia 4 XIX,2 2096 Kees 1964
Philadelpheia 5 XIX,2 2096 Ziehen 1949
Philadelphios 1 XIX,2 2097 Enßlin 1965
Philadelphios 2 XIX,2 2097
Philadelphos 1 XIX,2 2097 Münzer 1942
Philadelphos 2 XIX,2 2097 Münzer 1942
Philadelphos 3 XIX,2 2098 Enßlin 1965
Philadelphos 4 XIX,2 2098 Enßlin 1965
Philadelphos 5 XIX,2 2098 Enßlin 1965
Philadelphos 6 XIX,2 2098 Enßlin 1965
Philadelphos 7 XIX,2 2098 Enßlin 1965
Philadelphos 8 XIX,2 2098 Enßlin 1965
Philadelphos 9 XIX,2 2098
Philaenorum Arae XIX,2 2098 Windberg 3333
Philagrios 1 XIX,2 2102 Solmsen 1989
Philagrios 1a S XI 1061 Thierfelder 1986
Philagrios 2 XIX,2 2103 Bernert 3333
Philagrius 1 XIX,2 2105 Enßlin 1965
Philagrius 2 XIX,2 2106 Enßlin 1965
Philagrius 3 XIX,2 2106 Enßlin 1965
Philagrius 4 XIX,2 2106 Enßlin 1965
Philagrius 5 XIX,2 2107 Enßlin 1965
Philagrius 6 XIX,2 2107 Enßlin 1965
Philagrius 7 XIX,2 2107 Enßlin 1965
Philagrius 8 XIX,2 2107 Enßlin 1965
Philagrius 9 XIX,2 2107 Enßlin 1965
Philagrius 10 XIX,2 2107 Enßlin 1965
Philagrius 11 XIX,2 2107 Enßlin 1965
Philagrius 12 XIX,2 2107 Enßlin 1965
Philagrius 14 XIX,2 2108 Nagl 1944
Philagros 1 XIX,2 2108 Kroll 1939
Philagros 2 XIX,2 2108 Münzer 1942
Philagros 3 XIX,2 2108 Solmsen 1989
Philagros 4 XIX,2 2109 Fabricius 1942
Philai XIX,2 2109 Kees 1964
Philaia XIX,2 2113 Ruge 1943
Philaichme XIX,2 2113
Philaidai XIX,2 2113 Schachermeyr 1987
Philaimon XIX,2 2121 Kloesel 1989
Philainis XIX,2 2122 Maas 1964
Philaios 1 XIX,2 2122 Fiehn 1945
Philaios 2 XIX,2 2122 Fiehn 1945
Philaiu XIX,2 2123
Philalethes S XV 306-308 Benedum 2003
Philalios (?) XIX,2 2123 Kroll 1939
Philammon 1 XIX,2 2123 Maas 1964
Philammon 2 XIX,2 2123 Schoch 1967
Philammon 3 XIX,2 2123 Kroll 1939
Philamon XIX,2 2123
Philandrides XIX,2 2123 Fabricius 1942
Philandros 1 XIX,2 2124 Scherling 3333
Philandros 2 XIX,2 2124 Scherling 3333
Philanoreia XIX,2 2124 Meyer, Ernst 1975
Philanorion XIX,2 2125
Philanthes XIX,2 2125 Kirchner 1940
Philanthropon S VII 1032 Kortenbeutel 1945
Philanthropos XIX,2 2125 Schmidt
Philanthropos 1 XIX,2 2125 Schmidt
Philanthropos 2 XIX,2 2125 Schmidt
Philanthropos 3 XIX,2 2125 Schmidt
Philanthropos 4 XIX,2 2125 Schmidt
Philanthropos 5 XIX,2 2125 Schmidt
Philanthropos 6 XIX,2 2125 Schmidt
Philanthropos 7 XIX,2 2125 Schmidt
Philanthropos 8 XIX,2 2125 Schmidt
Philaon XIX,2 2125 Kroll 1939
Philaporos S X 532 Bonaria 2004
Philargurus XIX,2 2125 Lippold, Georg 1954
Philargyros 1 XIX,2 2125 Münzer 1942
Philargyros 2 XIX,2 2125 Münzer 1942
Philargyros 3 XIX,2 2125 Münzer 1942
Philargyros 4 XIX,2 2125
Philastrios XIX,2 2125 Enßlin 1965
Philastrius XIX,2 2125 Koch, Hugo 1940
Philathenaios XIX,2 2131 Lippold, Georg 1954
Philea XIX,2 2131 Scherling 3333
Phileas, Philia 1 XIX,2 2131 Oberhummer 1944
Phileas, Philia 2 XIX,2 2132 Kirchner 1940
Phileas, Philia 3 XIX,2 2132 Münzer 1942
Phileas, Philia 4 XIX,2 2132 Enßlin 1965
Phileas, Philia 5 XIX,2 2133 Enßlin 1965
Phileas, Philia 6 XIX,2 2133 Gisinger 1964
Phileas, Philia 7 XIX,2 2136 Lippold, Georg 1954
Phileas, Philia 8 XIX,2 2136 Lippold, Georg 1954
Phileas, Philia 9 XIX,2 2136 Lippold, Georg 1954
Phileatischer See XIX,2 2136 Oberhummer 1944
Philegagos XIX,2 2136 Enßlin 1965
Phileis XIX,2 2136
Phileis Meter S IX 826 Geisau 1972
Philekos XIX,2 2136 Stein, O[tto] 1942
Philemenos XIX,2 2136 Münzer 1942
Philemon 1 XIX,2 2137 Fiehn 1945
Philemon 2 XIX,2 2137 Kirchner 1940
Philemon 3 XIX,2 2137 Kroll 1939
Philemon 4 XIX,2 2137 Münzer 1942
Philemon 5 XIX,2 2137 Münzer 1942
Philemon 6 XIX,2 2137 Enßlin 1965
Philemon 7 XIX,2 2137 Körte 1946
Philemon 8 XIX,2 2145 Körte 1946
Philemon 9 XIX,2 2145 Körte 1946
Philemon 10 XIX,2 2145 Körte 1946
Philemon 10a S X 532 Bonaria 2004
Philemon 10b S X 532 Bonaria 2004
Philemon 10c S X 532 Bonaria 2004
Philemon 11 XIX,2 2146 Kroll 1939
Philemon 12 XIX,2 2150 Wendel 1951
Philemon 13 XIX,2 2150 Wendel 1951
Philemon 14 XIX,2 2151 Wendel 1951
Philemon 15 XIX,2 2152 Wendel 1951
Philemon 16 XIX,2 2152 Wendel 1951
Philemon 17 XIX,2 2152 Strzelecki 1967
Philemon 18 XIX,2 2155 Lippold, Georg 1954
Philemon 19 XIX,2 2155 Sieveking 1942
Phileos XIX,2 2156
Philepsios XIX,2 2156 Kroll 1939
Philergos XIX,2 2156 Lippold, Georg 1954
Phileros 1 XIX,2 2156 Münzer 1942
Phileros 2 XIX,2 2156 Münzer 1942
Philesios 1 XIX,2 2156 Schmidt
Philesios 2 XIX,2 2157 Fiehn 1945
Philesios 2a S X 532 Bonaria 2004
Philesios 3 XIX,2 2157 Lippold, Georg 1954
Philetairos 1 XIX,2 2157 Hoffmann 1969
Philetairos 2 XIX,2 2161 Hoffmann 1969
Philetairos 3 XIX,2 2162 Hoffmann 1969
Philetairos 4 XIX,2 2163 Enßlin 1965
Philetairos 5 XIX,2 2163 Körte 1946
Philetas 1 XIX,2 Philetas(WP de) 2165 Blumenthal 1945
Philetas 2 XIX,2 2170 Laqueur 1959
Philetas 3 XIX,2 2171 Diller 1977
Philetas 4Philytas XIX,2 2171
PhileteriasPhiloteras 1 XIX,2 2171
Philetor XIX,2 2171 Fiehn 1945
Philetos 1 XIX,2 2171 Stein, [Arthur] 1950
Philetos 2 XIX,2 2171 Enßlin 1965
Philetos 3 XIX,2 2171 Enßlin 1965
Philetos 4 XIX,2 2171 Enßlin 1965
Philetos 5 XIX,2 2171 Enßlin 1965
Philetos 6 XIX,2 2171 Enßlin 1965
Philetos 7 XIX,2 2171 Enßlin 1965
Philetos 8 XIX,2 2171 Enßlin 1965
Philetrios XIX,2 2171 Enßlin 1965
Philia 1 XIX,2 2172 Oberhummer 1944
Philia 2 XIX,2 2172 Fiehn 1945
Philia 3 XIX,2 2172 Fiehn 1945
Philia 4 XIX,2 2172 Fiehn 1945
Philiadas XIX,2 2172 Peek 1994
Philidas XIX,2 2172
Philieis XIX,2 2172 Kroll 1939
Philimuth XIX,2 2173 Nagl 1944
Philinna XIX,2 2173 Kroll 1939
Philinos 1 XIX,2 2173 Kirchner 1940
Philinos 2 XIX,2 2173 Kirchner 1940
Philinos 3 XIX,2 2173 Treves 1992
Philinos 4 XIX,2 2174 Treves 1992
Philinos 4a S VIII 469-470 Brommer 1993
Philinos 5 XIX,2 2179 Treves 1992
Philinos 6 XIX,2 2179 Münzer 1942
Philinos 7 XIX,2 2179 Münzer 1942
Philinos 8 XIX,2 2180 Laqueur 1959
Philinos 9 XIX,2 2193 Diller 1977
Philinos 10 S X 532 Bonaria 2004
Philion S X 532-533 Bonaria 2004
Philios 1 XIX,2 2194 Schmidt
Philios 2 XIX,2 2194 Schmidt
Philios 3 XIX,2 2194 Schmidt
Philippeioi XIX,2 2196 Seltman 1957
Philippianus XIX,2 2198 Enßlin 1965
Philippides 1 XIX,2 2198 Treves 1992
Philippides 2 XIX,2 2199 Treves 1992
Philippides 3 XIX,2 2200 Treves 1992
Philippides 4 XIX,2 2201 Treves 1992
Philippides 5 XIX,2 2201 Treves 1992
Philippides 6 XIX,2 2201 Treves 1992
Philippides 7 XIX,2 2204 Körte 1946
Philippios XIX,2 2206 Schmidt
Philippis XIX,2 2206 Fiehn 1945
Philippoi XIX,2 2206 Schmidt
Philippopolis 1 XIX,2 2244 Danoff 1999
Philippopolis 2 XIX,2 2263 Honigmann 1954
Philippopolis 3 XIX,2 2263 Ruge 1943
Philippos 1 XIX,2 2264 Kirchner 1940
Philippos 2 XIX,2 2264 Kirchner 1940
Philippos 3 XIX,2 2264 Kirchner 1940
Philippos 4 XIX,2 2264 Ehrenberg 1976
Philippos 5 XIX,2 2264 Treves 1992
Philippos 6 XIX,2 2265 Geyer 1938
Philippos 7 XIX,2 2266 Geyer 1938
Philippos 8 XIX,2 2303 Geyer 1938
2303 Peek 1994
Philippos 9 XIX,2 2303 Geyer 1938
Philippos 10 XIX,2 2303 Geyer 1938
Philippos 11 XIX,2 2331 Geyer 1938
Philippos 12 XIX,2 2331 Treves 1992
Philippos 13 XIX,2 2332 Treves 1992
Philippos 14 XIX,2 2333 Treves 1992
Philippos 15 XIX,2 2334 Treves 1992
Philippos 16 XIX,2 2335 Treves 1992
Philippos 17 XIX,2 2335 Schoch 1967
Philippos 18 XIX,2 2335 Treves 1992
Philippos 19 XIX,2 2335 Treves 1992
Philippos 20 XIX,2 2336 Treves 1992
Philippos 21 XIX,2 2336 Treves 1992
Philippos 22 XIX,2 2336 Schoch 1967
Philippos 23 XIX,2 2336 Schoch 1967
Philippos 24 XIX,2 2337 Treves 1992
Philippos 25 XIX,2 2337 Oldfather 1945
Philippos 26 XIX,2 2337 Münzer 1942
Philippos 27 XIX,2 2337 Münzer 1942
Philippos 28 XIX,2 2337 Münzer 1942
Philippos 29 XIX,2 2337 Münzer 1942
Philippos 30 XIX,2 2337 Münzer 1942
Philippos 31 XIX,2 2338 Münzer 1942
Philippos 32 XIX,2 2338 Stein, [Arthur] 1950
Philippos 33 XIX,2 2338 Stein, [Arthur] 1950
Philippos 34 XIX,2 2338 Stein, [Arthur] 1950
Philippos 35 XIX,2 2338 Körte 1946
Philippos 35a S X 533 Bonaria 2004
Philippos 35b S X 533 Bonaria 2004
Philippos 36 XIX,2 2339 Peek 1994
Philippos 37 XIX,2 2349 Laqueur 1959
Philippos 38 XIX,2 2349 Laqueur 1959
Philippos 39 XIX,2 2349 Laqueur 1959
Philippos 40 XIX,2 2349 Laqueur 1959
Philippos 40a XIX,2 2349 Fascher 1978
Philippos 40b XIX,2 2350 Saria 1974
Philippos 41 XIX,2 2350 Opitz 1941
Philippos 42 XIX,2 2351 Fritz 1985
Philippos 43 XIX,2 2366 Fritz 1985
Philippos 44 XIX,2 2367 Fritz 1985
Philippos 45 XIX,2 2367 Fritz 1985
Philippos 46 XIX,2 2367 Fritz 1985
Philippos 47 XIX,2 2367 Mette 1986
Philippos 48 XIX,2 2367 Strout 1986
Philippos 49 XIX,2 2367 Diller 1977
Philippos 50 XIX,2 2367 Diller 1977
Philippos 51 XIX,2 2369 Diller 1977
Philippos 52 XIX,2 2370 Kroll 1939
Philippos 53Philippus 1 XIX,2 2370
Philippos 54 XIX,2 2545 Treves 1992
Philippos 55 XIX,2 2545 Treves 1992
Philippos 56 XIX,2 2545 Treves 1992
Philippos 57 XIX,2 2546 Treves 1992
Philippos 58 XIX,2 2546 Treves 1992
Philippos 59 XIX,2 2547 Treves 1992
Philippos 60 XIX,2 2547 Treves 1992
Philippos 61 XIX,2 2548 Treves 1992
Philippos 62 XIX,2 2548 Treves 1992
Philippos 63 XIX,2 2549 Treves 1992
Philippos 64 XIX,2 2550 Treves 1992
Philippos 65 XIX,2 2550 Treves 1992
Philippos 66 XIX,2 2551 Treves 1992
Philippos 67 XIX,2 2552 Treves 1992
Philippos 68 XIX,2 2552 Treves 1992
Philippos 69 XIX,2 2554 Treves 1992
Philippos 70 XIX,2 2558 Treves 1992
Philippos 71 XIX,2 2558 Treves 1992
Philippos 54–71 XIX,2
Philippus 1 XIX,2 2370 Enßlin 1965
Philippus 2 XIX,2 2370 Enßlin 1965
Philippus 3 XIX,2 2370 Enßlin 1965
Philippus 4 XIX,2 2372 Enßlin 1965
Philippus 5 XIX,2 2372 Enßlin 1965
Philippus 6 XIX,2 2372 Enßlin 1965
Philippus 7 XIX,2 2372 Enßlin 1965
Philippus 8 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 9 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 10 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 11 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 12 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 13 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 14 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 15 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 16 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 17 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 18 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 19 XIX,2 2373 Enßlin 1965
Philippus 20 XIX,2 2374 Enßlin 1965
Philippus 21 XIX,2 2374 Enßlin 1965
Philippus 22 XIX,2 2374 Enßlin 1965
Philippus 23 XIX,2 2374 Enßlin 1965
Philippus 24 XIX,2 2374 Enßlin 1965
Philippus 25 XIX,2 2374 Enßlin 1965
Philippus 26 XIX,2 2375 Enßlin 1965
Philippus 27 XIX,2 2375 Enßlin 1965
Philippus 28 XIX,2 2375 Enßlin 1965
Philippus 29 XIX,2 2375 Enßlin 1965
Philippus 30 XIX,2 2375 Enßlin 1965
Philippus 31 XIX,2 2376 Enßlin 1965
Philippus 32 XIX,2 2376 Enßlin 1965
Philippus 33 XIX,2 2377 Enßlin 1965
Philippus 34 XIX,2 2377 Enßlin 1965
Philippus 35 XIX,2 2377 Enßlin 1965
Philippus 36 XIX,2 2378 Enßlin 1965
Philippus 37 XIX,2 2378 Enßlin 1965
Philippus 38 XIX,2 2378 Enßlin 1965
Philippus 39 XIX,2 2378 Enßlin 1965
Philippus 40 XIX,2 2378 Enßlin 1965
Philippus 41 XIX,2 2378 Enßlin 1965
Philippus 42 XIX,2 2378 Fabricius 1942
Philippus 43 XIX,2 2378
Philiscum XIX,2 2378 Sturm 1937
Philiskos 1 XIX,2 2378 Kirchner 1940
Philiskos 2 XIX,2 2378 Lenschau 1943
Philiskos 3 XIX,2 2379 Münzer 1942
Philiskos 4 XIX,2 2379 Stoessl 1988
Philiskos 5 XIX,2 2381 Körte 1946
Philiskos 5a S X 533 Bonaria 2004
Philiskos 6 XIX,2 2382 Fritz 1985
Philiskos 7 XIX,2 2383 Philippson 1942
Philiskos 8 XIX,2 2384 Philippson 1942
Philiskos 9 XIX,2 2384 Solmsen 1989